Stipendier vid Folktandvården

Folktandvården Dalarna delar ut två stipendier, Utbildningsstipendiet och Hemvändarstipendier.

Utbildningsstipendiet för dig som studerar inom tandvård

Riktar sig till dig som studerar till tandläkare-, tandhygienist eller tandsköterska. Du som är tandläkare kan söka tidigast när du studerar på termin 6, är du tandhygienist kan du söka på termin 2 och som tandsköterska på termin 1. För tandläkare och tandhygienister kan stipendiet sökas 2ggr. Student som studerat till tandsköterska ska studera på nationellt godkänd YH-utbildning. För att söka det här stipendiet ska du ha ett genuint intresse för Dalarna.

Ansökningsperioden för kommande är 1 november till och med 15 december 2023.

Mejla din ansökan till: rekrytering.tandvarden@regiondalarna.se

Ansökan ska innehålla: 

 • Intyg med godkända studieresultat från samtliga tidigare terminer.
 • Personligt brev där du förklarar ditt intresse för Dalarna och motiverar varför just du ska erhålla stipendiet.

Besked om vem/vilka som får stipendiet beslutas i årligen i januari och du som stipendiat bjuds in till årets första Tandvårdsnämndsmöte för att motta stipendiet.

Hemvändarstipendiet

Det här stipendiet riktar sig till dig som tagit examen från tandläkar- eller tandhygienistutbildning inom ett år från ansökningsdatumet och som väljer att flytta till Dalarna är verksam som tandläkare eller tandhygienist. Stipendiet kan sökas både av anställda på Folktandvården Dalarna och anställda hos privattandvården.

Krav för att söka stipendiet är att du:

 • Är tandläkare eller tandhygienist med svensk legitimation.
 • Som är tandhygienist har examen på 180hp.
 • Är verksam som tandläkare eller tandhygienist på den ort ansökan gäller.
 • Har tidigare anknytning till den ort ansökan gäller.
 • Ansökan ska ha inkommit max 1 år efter slutförda studier.
 • Inte har erhållit stipendiet tidigare.
 • Har svenskt personnummer.

Ansökningsperioden för kommande är 1 november till och med 15 december 2023. Mejla din ansökan till: rekrytering.tandvarden@regiondalarna.se

Ansökan ska innehålla:

 • Kopia på svensk tandläkar- eller tandhygienistlegitimation.
 • Personligt brev där du förklarar din anknytning till Dalarna och motiverar varför just du ska erhålla stipendiet.

Besked om vem/vilka som får stipendiet beslutas i årligen i januari och du som stipendiat bjuds in till årets första Tandvårdsnämndsmöte för att motta stipendiet.

Hade du nytta av informationen?