1:a Linjens Chef Produktion Fredriksbergstvätten, Ludvika

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Regionservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.

Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamhetens dagliga produktion så att verksamhetens produktionsmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, med hög kvalitét och kundnöjdhet.
Du ansvarar och leder tvätteriets medarbetare i produktionen. I samverkan med chef Teknik/drift fördelar ni resurserna för att tillsammans nå en hög produktivitet i processflödet genom en hög tillgänglighet i maskinparken.

Som Chef för Tvätteriets produktion kommer du dels att ha stöd från produktionschefen och dels att samverka med chef Teknik/drift för samordning av resurser för att med ett processorienterat synsätt koordinera och utveckla tvätteriets verksamhet och servicetjänster, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan. Du rapporterar till Produktionschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

I uppdraget som Chef för produktionen ingår personal och verksamhetsansvar samt följsamhet till givna ekonomiska budgetramar. I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga och att alla arbetar utifrån våra värderingar ÖRA.
Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa.

Kvalifikationer

Gymnasieutbildning

Meriterande:
- Kompletterande utbildning inom produktion, teknik, personal, ekonomi, kommunikation, ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö och/eller annan erfarenhet som bedöms relevant.
- Kunskap om de lagar och förordningar.
- Allmän datakunskap, t.ex. Officepaketet.
- Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger även en stor vikt i dina personliga egenskaper och värderingar.
Vi söker en person med flera års erfarenhet av att jobba i en arbetsledande befattning med erfarenhet av produktion.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: