AT i Falun - Region Dalarna söker våra framtida specialister

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

AT i Falun - Region Dalarna söker våra framtida specialister. Välkommen att söka ett av våra 13 AT-block!
Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad.

Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och har idag en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat, flera olika kliniker med stort patientunderlag och en väl utvecklad och differentierad kompetens vad gäller både diagnostik och behandling.

Jourtjänstgöring under sjukhusåret sker tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd. 2-3 veckor av det internmedicinska blocket är förlagd till medicinkliniken vid Ludvika lasarett. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Arbetsuppgifter
Det är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av februari eller mitten av maj 2023.
Vårt upplägg:
- 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, Falu lasarett, varav 2-3 veckor vid medicinkliniken i Ludvika
- 6 mån opererande specialiteter, Falu lasarett
- 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatri i den länsgemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter. Öppenvårdspsykiatri i Falun eller i Ludvika.
- 6 mån allmänmedicin görs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Vid tillsättning av ditt AT-block bestäms inom vilket område du kommer att göra din öppenvårdspsykiatri samt allmänmedicinplacering.

På www.ltdalarna.se/atidalarna kan du läsa mer om vilka block vi har att erbjuda och hur det är att leva och bo i Dalarna.

Digitala anställningsintervjuer kommer att hållas 6-7 och 10-12 oktober.

Välkommen att söka AT-tjänst hos oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig med hög social kompetens och gott omdöme. Du är lätt att samarbeta med samtidigt som du har en god förmåga till ledarskap. Du är mogen, motiverad och har god självinsikt. Du har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att framgångsrikt utföra arbetet som AT-läkare.
Vi söker våra framtida specialister och ser gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i mellersta Dalarna och Västerbergslagen.

Formell kompetens:
Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket.

Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

Prioriterad merit:
- Personlig lämplighet.

Övriga meriter:
- Tidigare yrkeserfarenhet.
- Andra relevanta utbildningar.
- Genuint intresse för långsiktigt samarbete

I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
- Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Falun/Västerbergslagen
- CV
- Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring (om du läst utomlands)
- Intyg på godkänd författningskurs (om detta så krävs av Socialstyrelsen)
- Intyg och/eller rekommendationsbrev på tidigare vårdrelaterade arbeten
- Kontaktuppgifter till minst två aktuella referenser från vårdrelaterade arbeten som du arbetat nära.

Du behöver inte skicka in ditt examensbevis som bilaga till din ansökan, men du ska kunna uppvisa detta om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via mail. Då vi läser löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid.
OBSERVERA att utdrag ut belastningsregistret och uppvisande av vaccinationsbevis skall ske vid intervjutillfället.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: