Avdelningschef Habiliteringen Borlänge

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en länsövergripande specialistresurs, med uppdrag att samverka med personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt deras närstående. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska ha goda möjligheter till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Som stöd har samtliga enheter medicinska sekreterare. Samtidigt som verksamheten är komplex och ställer krav på ledningen att möta utmaningar som begränsade resurser och stora behov, är arbetet förenat med frihet vilket ger goda möjligheter till nytänkande och utveckling. För närvarande pågår en översyn av Habiliteringen i Dalarna med målsättning att öka tillgängligheten och erbjuda mer jämlik vård över länet.

Vi söker dig som vill vara med och leda våra enheter i Borlänge och Ludvika tillsammans med en chefskollega samt medverka i arbetet att utveckla Habiliteringen i Dalarna. Du kommer att ingå som en av fem avdelningschefer i vår ledningsgrupp. Du kommer att utgå ifrån och ha huvudansvar för vår enhet i Borlänge. Habilitering i Borlänge är en av de största enheterna i länet. Här finns ca 25 medarbetare fördelat till två barn- och ungdomsteam samt ett vuxenteam. Habiliteringen i Ludvika är en mindre enhet med ca 15 medarbetare fördelat i ett barn- och ungdomsteam samt ett vuxenteam. Som avdelningschef är din primära uppgift att leda och fördela arbetet på enheterna tillsamman med din chefskollega. En viktig uppgift är att uppmuntra, inspirera, stötta och skapa förutsättningar för medarbetare från olika professioner att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Ansvar för enheternas ekonomi ingår i uppdraget. Som avdelningschef har du därtill ett övergripande ansvar för enheternas samarbete med samverkanspartner och nätverk.

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Krav: Grundutbildning inom relevant yrkesområde. Du har lätt för att samarbeta och kan samverka samt har erfarenheter av att utifrån en ansvarsposition fått andra att samverka i grupp med goda resultat.

Meriterande: Erfarenhet som chef eller formell/kvalificerad ledarroll. Kunskap om funktionshinderområdet och förmåga att kunna överblicka en komplex verksamhet. Tidigare erfarenhet från kvalitetsarbete och förändringsarbete utifrån en ledande position.
Allmän IT-kompetens samt kunskap om de system som regionen använder för patient- och personaladministration.

Som person bör ha intresse för habiliteringens målgrupp och förmåga att fungera som en trygg lagledare. Du har förmåga att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt och kan se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta systematiskt med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer. Din ledarstil är sådan att du visar intresse, lyssnar, skapar motivation och engagemang samt stimulerar till ansvarstagande, genom ett coachande förhållningssätt. Du uppmuntrar medarbetarna till delaktighet i förändringsprocesser, samtidigt som du alltid företräder arbetsgivaren, har dokumenterat god beslutsförmåga även i svåra situationer och är lojal med fattade beslut. Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat och en god arbetsmiljö. God samarbetsförmåga är en grundförutsättning.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga upplysningar:
Vårdförbundet: Katarina Andersson, tfn 0250-493763, katarina.andersson@regiondalarna.se
Lärarförbundet: Maria Testad, tfn 023-490439, maria.testad@regiondalarna.se
SSR: Uno Viklund, tfn 0243 - 49 78 34, uno.viklund@regiondalarna.se
Vision: tfn expeditionen: 023-490 850, vision.falun@regiondalarna.se
Kommunal: kommunal.centralt@regiondalarna.se
Ledarna: ledarna@regiondalarna.se
SACO: saco.dalarna@regiondalarna.se

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: