Avdelningschef till Habiliteringen i Avesta

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en 1:a linjens chef som med stort engagemang leder och ansvarar för Habiliteringen i Avesta och i Falun tillsammans med en chefskollega. Ditt huvudansvar blir vår enhet i Avesta. Vill du vara med i arbetet att utveckla vår verksamhet? Du kommer att ingå som en av fem avdelningschefer i Habiliteringens ledningsgrupp.

Habiliteringen i Avesta är en av de mindre enheterna i länet. Här finns ca 12 medarbetare fördelat till ett barn- och ungdomsteam samt ett vuxenteam. Habiliteringen i Falun är en stor enhet med ca 30 medarbetare fördelat i två barn- och ungdomsteam samt ett vuxenteam. Som avdelningschef din primära uppgift att leda och fördela arbetet på enheterna tillsamman med din chefskollega.
En viktig uppgift är att uppmuntra och inspirera, stötta och skapa förutsättningar för medarbetare från olika professioner att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Ansvar för enheternas ekonomi ingår i uppdraget. Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för enheternas samarbete med samverkanspartner och nätverk.

Habiliteringen är en länsövergripande specialistresurs, som finns på fem orter i länet, med uppdrag att samverka med personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt deras närstående. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska ha goda möjligheter till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Som stödfunktion har alla enheter medicinska sekreterare.

Samtidigt som verksamheten är komplex och ställer stora krav på ledningen för att möta den utmaning som begränsade resurser och stora behov innebär, är arbetet förenat med ett stort mått av frihet vilket ger goda möjligheter till nytänkande och utveckling. Just nu pågår en översyn av hela habiliteringen i Dalarna med målet att öka tillgängligheten och att erbjuda en mera jämlik vård över länet.

Kvalifikationer

Krav: Eftersom tjänsten som avdelningschef är ett förordnande på tre år med en tillsvidareanställning i din
grundprofession, bör du ha en grundutbildning inom relevant yrkesområde. Du har lätt för att samarbeta och kan samverka med övriga samarbetspartners samt har erfarenheter av att utifrån en ansvarsposition fått andra att samverka i grupp med goda resultat. Körkort erfordras.

Meriterande: Du är idag chef eller innehar en formell/kvalificerad ledarroll, eller har sådan erfarenhet sedan tidigare.
- kunskap om funktionshinderområdet och förmåga att kunna överblicka en komplex verksamhet
- tidigare erfarenhet från kvalitetsarbete och förändringsarbete utifrån en ledande position
- allmän IT-kompetens samt kunskap om de system som landstinget använder för patient- och personaladministration.

Personliga egenskaper:
- intresse för habiliteringens målgrupp
- förmåga att fungera som en trygg lagledare för dina medarbetare
- förmåga att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt och kan se vilka uppgifter som ska prioriteras
- din ledarstil präglas av ett coachande förhållningssätt
- du uppmuntrar medarbetarna till delaktighet i förändringsprocesser, samtidigt som du alltid företräder arbetsgivaren
- dokumenterat god beslutsförmåga även i svåra situationer och är lojal med fattade beslut
- du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat och en god arbetsmiljö
- god samarbetsförmåga, vilket är en grundförutsättning för att smidigt kunna leda två enheter tillsammans med en chefskollega
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga kontakter:
Vårdförbundet katarina.andersson@regiondalarna.se
Lärarförbundet maria.testad@regiondalarna.se
SSR uno.viklund@regiondalarna.se
Vision vision.falun@regiondalarna.se
Kommunal kommunal.centralt@regiondalarna.se
Ledarna ledarna.dalarna@regiondalarna.se
SACO saco.dalarna@regiondalarna.se

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: