Bastjänstgöring för läkare (BT) i Dalarna

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

BT i Region Dalarna är en klinisk introduktionstjänst inom svensk hälso- och sjukvård och syftar till att lägga en god grund till kommande specialisttjänstgöring. Det är en fristående, tidsbegränsad anställning men med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor.

Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (vårdcentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna.

Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.

BT-tjänsterna är förlagda till södra (2 block), mellersta (8 block) respektive norra (4 block) Dalarna. Tjänstgöringen kan innefatta flera tjänstgöringsorter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erhållit svensk läkarlegitimation och som inte genomgått svensk AT.

Tjänsterna kräver:
- svenskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller giltigt arbets- och uppehållstillstånd
- svenskt personnummer
- mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska språket, vilket även kommer bedömas i urvalsprocessen
- vaccinationsbevis
- Utdrag ur belastningsregister. För dig som begär utdrag från annat land än Sverige behöver utdraget vara översatt till svenska alternativt engelska.

Vi lägger stor vikt vid:
- Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Region Dalarna
- personlig lämplighet för tjänsten
- god självkännedom, empati och samarbetsförmåga
- positiv attityd och social kompetens
- goda kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt förmåga att tillämpa dessa inom läkaryrket

Ingen klinisk erfarenhet krävs men klinisk erfarenhet med goda referenser kan vara meriterande.

ÖVRIGT
Vi handlägger endast ansökningar på svenska som inkommit via Region Dalarnas ansökningssida. Ansökan skall minst innehålla ett personligt brev, CV samt kontaktuppgifter till minst två relevanta referenser. Det är viktigt att du även skicka med din svenska läkarlegitimation.

Bifoga gärna även relevanta skriftliga rekommendationsbrev och tjänstgöringsintyg.

Intervjuer kommer att ske 14-18 och 21 november digitalt.

B-körkort är ett krav då tjänstgöringen oftast innefattar flera tjänstgöringsorter.

OBSERVERA att utdrag ut belastningsregistret och uppvisande av vaccinationsbevis skall ske vid intervjutillfället.

Övrigt

Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: