Biträdande verksamhetschef till Kvinnosjukvården, Dalarna

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en ny biträdande verksamhetschef som tillsammans med verksamhetschefen och 9 avdelningschefer vill leda Kvinnosjukvården i Dalarna!

Kvinnosjukvården i Dalarna tillgodoser länets obstetriska och gynekologiska vård. Verksamheten har 270 anställda och omsätter drygt 300 mnkr. Kvinnokliniken på Falu lasarett har Dalarnas enda förlossningsavdelning med knappt 3 000 förlossningar per år, antenatal slutenvårdsenhet, BB, S-MVC och en dagavdelning för obstetriska jourfall samt graviditetskontroller. Förlossningsvården har ett nära samarbete med patienthotellet. Gynekologin bedrivs på gynmottagning och gynekologisk vårdavdelning, där det också finns en poliklinisk cytostatikaenhet. Operationsverksamheten (akut och planerad) bedrivs på centraloperation, dagkirurgisk operationsavdelning och på en mindre poliklinisk operationsavdelning på gynmottagningen. Kvinnokliniken bedriver såväl öppen bukkirurgi som minimalinvasiva operationer, där kliniken framgångsrikt har drivit utvecklingen. Tillgång finns till operationsrobot. Vid Mora lasarett finns gynmottagning och S-MVC. En del gynekologisk kirurgi bedrivs på dagkirurgisk operationsavdelning.

I rollen som biträdande verksamhetschef ska du bistå verksamhetschefen med den fortsatta utvecklingen av Kvinnosjukvården i Dalarna utifrån ett helhetsperspektiv av hälso- och sjukvård med ansvar för att verksamheten uppfyller en hög vårdkvalité, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Du får ett särskilt ansvar för den gynekologiska verksamheten. Kliniken har idag, trots pandemin, en mycket god tillgänglighet.

I din roll som biträdande verksamhetschef är du underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Den biträdande verksamhetschef vi söker ska jobba mot visionen om att verksamheten skall bedriva vård i frontlinjen mot verksamhetens uppsatta mål. Biträdande verksamhetschefens uppgift är också att, tillsammans med ledningsgruppen, medarbetarna och arbetstagarorganisationerna skapa välfungerande enheter.

Kvalifikationer

Du har en relevant högskoleutbildning och en gedigen professionell bakgrund inom hälso- och sjukvården.

Vi söker en biträdande verksamhetschef som kan se kvinnosjukvårdens roll som en viktig del i Dalarnas hela sjukvårdssystem och som med engagerat ledarskap tillsammans med kompetenta medarbetare och chefer kan förverkliga och leda verksamheten mot högt uppsatta mål där patienten alltid är i fokus.

Du tar ansvar och har förmåga att utveckla både obstetrisk och gynekologisk verksamhet i dialog med medarbetare och ledning. Vidare är du en god kommunikatör som förmedlar information tydligt och enkelt i både tal och skrift. Du är van att leda i förändring och kan snabbt förändra och anpassa dig efter nya omständigheter och beslut. Du kan agera när andra tvekar och i kritiska situationer fattar du beslut baserat på fakta och logiska antaganden. Du har en förmåga att etablera trovärdighet i dina relationer och genom att tydligt ange riktning för arbetet skapar du motivation och handling hos andra. Slutligen initierar du på egen hand aktiviteter och utvecklingsprojekt samt samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.

Meriterande:
Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt. Formell ledarutbildning är meriterande. Meriterande är också erfarenhet från kvinnosjukvård, särskilt gynekologisk kompetens, för att komplettera befintlig ledningsgrupp.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: