Chef fastighetsdrift, Regionservice Mora

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Regionservice söker nu 1:a linjens chef Fastighetsdrift Mora. Vi söker Dig som vill bli vår kollega och som med prestigelöshet, vilja och mod vill vara med och utveckla fastighetsdriften in i framtiden.
Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Regionservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.

I rollen som 1:a linjens chef Fastighetsdrift ansvarar du för fastighetsdrift inklusive yttre skötsel. Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med överenskommen kvalitét och kundnöjdhet.

Du har en stor bredd av kompetenser i din grupp och arbetsuppgifterna innebär allt från deltagande i byggprojekt, arbete med övervakning av energiförbrukning, säkerställa tillgång av medicinska gaser och att upprätthålla robust reservkraft till att beskära träd och buskar samt ansvara för snö och halkbekämpning under vinterhalvåret. Du behöver inte vara experten, men däremot ska du "kratta manegen" för medarbetarna, göra dem så bra som möjligt. I din ledarroll ligger därför ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga. Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa. Vi lägger därför extra stor vikt i att du tillämpar ett ledarskap med ett coachande förhållningssätt. Om det här passar in på dig så sök!

Du ha stöd från din verksamhetschef samt även av en FM-enhet vars uppgift är att med ett processorienterat synsätt koordinera och utveckla Regionservice servicetjänster. Du rapporterar till verksamhetschefen inom serviceområdet och ingår i dennes ledningsgrupp. I uppdraget ingår självfallet fullt personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Inom Regionservice tillämpas i regel 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidare anställning med lämplig grundprofession.

Kvalifikationer

Gymnasial/yrkesutbildning inom teknikområdet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

. Ledarskapsutbildning och erfarenhet från arbetsledning av förebyggande- och avhjälpande underhåll samt fastighetsteknisk drift.
. Grundläggande kunskaper i ekonomisk uppföljning och god datakunskap, t.ex. Officepaketet.
. Erfarenhet från dokumentationsarbete och goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
. Körkort B

Meriterande:
. Kännedom om processorienterad organisation.
. Grundläggande kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljö och riskhantering. Längre chefserfarenhet.
Erfarenhet från arbete där analys och problemlösning ingår, samt erfarenhet av projektledning.
. Lämplig branscherfarenhet.
. Erfarenhet av politikerstyrda organisationer, kompetensförsörjning och upphandling.
. Erfarenheter av samarbete med underentreprenörer.

Personliga egenskaper:
I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt och du har förmågan att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Du kan arbeta med flera uppgifter parallellt, anpassa dig till vad olika situationer kräver och du behåller en positiv attityd även i tuffa situationer. Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut. Du coachar för att skapa intresse, motivation och engagemang, vilket innebär att du löser uppgifter tillsammans med andra på ett effektivt sätt och samtidigt tar hänsyn och är lyhörd till hur andra fungerar. Du kommunicerar tydligt, hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt, verkar för ett bra samarbetsklimat samt är duktig på att ge specifik och konstruktiv feedback. Du kommer till din rätt i en miljö med fokus på utveckling och resultat. Du tar stort ansvar och fattar beslut samtidigt som du är en inkluderande ledare. Du planerar på både kort och lång sikt samt har en förmåga att skapa trovärdighet hos andra. I den dagliga verksamheten är du en förebild för dina medarbetare och utvecklar verksamheten tillsammans med dem.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: