Dietist Habiliteringen Dalarna Digital tjänst

På varje enhet finns barn-och ungdomshabilitering samt vuxenhabilitering bestående av tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och ett fungerande vardagsliv.

Vi söker nu dig som vill arbeta som dietist helt eller delvis på distans och erbjuder en projektanställning på 6 månader.

Många av de arbetsuppgifter som en dietist inom habiliteringen arbetar med sker redan över telefon, Min Vård och video, men en del arbetsuppgifter utförs bäst med patienten i rummet. Innehållet i din tjänst kan därför utformas utifrån om du enbart vill arbeta digitalt eller om du kan arbeta på plats ibland.

Denna tjänst är ett pilotprojekt då vi ser en möjlighet att bedriva många av de uppdrag en dietist gör på habiliteringen på distans. En introduktion kommer ske delvis på plats samt även digitalt under två veckors tid hos någon av våra nuvarande dietister samt övriga professioner i teamet.

Förmåner:

  • Du jobbar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid med förmånligt flexavtal.
  • Vi har egen personalutbildning och är generösa med vidareutbildningar som matchar verksamhetens behov.
  • Du får 2 000 kronor/år i friskvårdsbidrag.
  • Alla har rätt till 25 dagars semester per år. Hos oss får du ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, och sedan ytterligare 1 dag när du fyller 50 år.
  • Vi har tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Du kan välja att själv placera 4-4,5 procent av din bruttolön.

Arbetsuppgifter

Dietisttjänsten inom habiliteringsverksamheten i Dalarna är en för verksamheten länsgemensam resurs och arbetet syftar till att initiera åtgärder för att förebygga och behandla nutritionsproblem.

Dietistens insatser ingår som en del i det tvärprofessionellt sammansatta stöd som erbjuds barn, ungdomar och vuxna. I samarbete med de olika arbetslagen på respektive habiliteringsort kartlägger dietisten nutritionsproblem hos barn och ungdomar samt ger råd och stöd vid kostbehandling. Dietisten följer upp och utvärderar genomförda insatser.

Dietisten ger handledning och rådgivning till brukare och anhöriga, svarar för ett väl utvecklat stöd till föräldrar i kostfrågor. Detta i syfte att uppnå ett näringstillstånd som medger optimal nutritionsstatus. Dietisten ger även information och handledning till brukaren samt till berörd personal i kommunen.

Några exempel på arbetsområden är:

  • neurologiska funktionshinder/syndrom som medför ät- och sväljproblem och svårigheter att täcka sitt energi- och näringsbehov
  • nutrition, främst via gastrostomier
  • där det krävs dietist med habiliteringskunskap samt samarbete med det tvärvetenskapliga teamet för att ge personen en god livskvalitet
  • diagnoser som autism med ensidigt födointag och svag tillväxt
  • ADHD som medicineras med centralstimulantia och har behandlande läkare på Habiliteringen

Vi samarbetar länsövergripande, men du har din tillhörighet på Borlänge Habilitering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med några års erfarenhet. Det är önskvärt att du har erfarenhet eller kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Du har ett engagemang och intresse för arbete med vår målgrupp. Du trivs med att jobba i team men har även god förmåga att arbeta självständigt.

Genom ditt professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med såväl kollegor som patienter och närstående, samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du delar gärna med dig av din kunskap och ber om hjälp vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Är du vår framtida kollega, tveka inte, lämna in din ansökan!

Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.