Distriktssjuksköterska/Barnsjuksköterska Familjecentralen Avesta

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är Intresserad av att jobba preventivt med barn och familjer utifrån barnhälsovårdens basprogram.

Barnhälsovården utgör en viktig del i folkhälsoarbetet och utgår från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter. I princip alla barn deltar i barnhälsovårdens verksamhet vilket gör verksamheten unik.

Du som BHV-sköterska arbetar med att främja barns hälsa och utveckling samt att förebygga ohälsa hos barn. Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Det gör du genom att erbjuda insatser till alla barn och deras föräldrar - såsom att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap. BHV-sköterskan ger individuellt utformad hjälp till barn och deras föräldrar då ett barn löper högre risk att drabbas av ohälsa eller redan har nedsatt hälsa. Du erbjuder hälsoövervakning av alla barn. Uppmärksammar förhållanden i barnets närmiljö och erbjuder kontinuitet.

Du får ett stimulerande arbete med möjlighet till regelbunden kompetensutveckling via BHV-enheten. Arbetet är självständigt och innefattar bland annat hembesök, mottagningsbesök, läkarmottagning, vaccinationer, föräldragrupper samt samverkan inom familjecentralen.

Kvalifikationer

- Legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska eller inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
- Stor vikt lägges vid personliga egenskaper.
- Körkort erfordras.

Intervjuer sker löpande under anställningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: