Enhetschef Kris- och Traumamottagningen i Borlänge

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Förvaltningen består av fem divisioner: primärvård, psykiatri, kirurgi, medicin och medicinsk service. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vår spännande verksamhet och delar vår ambition att erbjuda en god vård på lika villkor.

Vill du vara med och leda ett länsövergripande team som är i kontinuerlig förändring och utveckling? Då har Du hittat det Du söker!

Länsvuxenpsykiatriska kliniken Falun Säter består av en psykiatrisk akutmottagning, en akutmottagning för beroendesjukdomar, fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar varav en med högre vårdnivå, en LARO-mottagning, ätstörningsenhet, kris- och traumaenhet samt utredningsverksamhet för personer med könsdysfori. På kliniken arbetar enhetschefer, psykiatriker, läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, hälso- och sjukvårdskuratorer, arbetsterapeuter, verksamhetsutvecklare, klinikassistent och medicinska sekreterare. 

Teamet Du skall leda består av 3 psykologer (inklusive Dig, med ett förordnande omfattande 50 % som chef), sjuksköterska/samtalsterapeut, kurator, sjukgymnast, läkare och medicinsk sekreterare.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för teamets ekonomi. Du förväntas leda teamets utvecklingsarbete och säkerställa att vi arbetar med de senaste evidensbaserade behandlingsmetoderna och når goda resultat.

Vi är ett länsövergripande team vilket innebär att samarbetet med de öppenvårdspsykiatriska mottagningarna i hela regionen är väldigt viktigt.

Du ingår i ledningsgruppen för Länsvuxenpsykiatriska kliniken Falun Säter inom Division Psykiatri och habilitering Dalarna och har därmed stort inflytande för den framtida utvecklingen av verksamheten.

Tjänsten är ett 3-årigt förordnande som enhetschef med tillsvidareanställning som psykolog, där Du arbetar kliniskt som psykolog 50 % med patienter som drabbats av olika trauman, förebyggande eller efter att ha utvecklat PTSD.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • är legitimerad psykolog
  • har eller har haft en ledarroll

Du har ett engagerat ledarskap och god förmåga att organisera, analysera och utveckla team.

Du visar intresse, lyssnar och har ett egalitärt förhållningsätt gentemot dina medarbetare.

Känner Du Dig redo så ser vi fram emot Din ansökan.

Du är också välkommen att ta kontakt med oss om Du har ytterligare frågor och funderingar.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: (HOSP) - Socialstyrelsen.

Dela: