Enhetschef till behandlingsteam inom slutenvårdspsykiatri, Falun/Säter

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att leda enheten så att evidensbaserad, jämlik och effektiv vård- och behandling kan erbjudas till patienterna. Det tvärprofessionella samarbetet inom verksamheten och det lokala externa samarbetet är centralt i ditt arbete. Du kommer att leda och fördela arbetsuppgifterna och har ansvar för enhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Du ingår i det tvärprofessionella team som arbetar med patienten, utifrån din grundprofession.

. Psykolog kartlägger patientens problematik och dess vidmakthållande samt föreslår och genomför riktade interventioner. Psykologen har även en konsultativ och utbildande roll gällande psykologisk kompetens och ett vetenskapligt, psykologiskt synsätt.

. Hälso- och sjukvårdskurator genomför yrkesspecifika bedömningar med fokus på psykosociala risk- och skyddsfaktorer. Informerande och rådgivande samtal i syfte att uppmärksamma patientens behov av stöd inför hemgång. Samtal i syfte att patienten och närstående får ge uttryck för och formulera sig om sin situation, sina tankar och känslor.

Kliniken arbetar med återhämtningsguiden, beteendeaktivering, återfallsprevention och brukarstyrd inläggning.
Verksamheten jobbar målmedvetet för ett gott samarbete med interna och externa vårdgrannar.
Vi har en hjälpsam inställning till varandra och Region Dalarnas värdegrund om öppenhet, respekt och ansvar är levande på kliniken.

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Du har en för uppdraget adekvat utbildning, legitimerad psykolog eller legitimerad hälso - och sjukvårdskurator. Erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri är meriterande, liksom chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär. Du har god förmåga att samarbeta och skapa ett gott arbetsklimat.
Du är engagerad och intresserad av utvecklingsarbete i dialog med dina medarbetare och samverkanspartners. Du har analys- och beslutsförmåga.

B-körkort är ett krav.

Fackliga kontakterpersoner:
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Vision, vision.falun@regiondalarna.se

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: