Forskningsstrateg med rätt att leda

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig som vill arbeta med oss vid FoU-enheten (Enheten för forskning och högre Utbildning) och leda vår strategiska forskningssatsning. Du kommer därmed vara en nyckelperson som bidrar till en starkare akademisk miljö i hela Region Dalarna. Du kommer att ingå i flera ledningsgrupper, bland annat vår nybildade FoU-stab som vid sidan av strategisk forskning hanterar innovationsfrågor och ärenden som reglerar regionens biobank, beredning av medicinsk och social utvärdering (HTA-ärenden) samt kliniska studier Sverige i samverkan med andra regioner nationellt och internationellt. Satsningen med strategisk forskning innebär "hela livet" vilket involverar folkhälsoaspekter för såväl äldre, den arbetande populationen som barn och ungdomar. Ett viktigt arbete är att initiera, bygga upp, leda och utvärdera tillsättning av kombinationstjänster med klinisk tjänstgöring och forskning i nära samarbete med chefer i hälso- och sjukvårdsorganisationen och folktandvården. Till exempel ska sådana tjänster inrättas i Ludvika för att utveckla kunskaper som bidrar till en bättre vård av äldre och de sjukdomar som hör ihop med åldrande. Vår förhoppning är att du kommer att trivas och utvecklas i ditt arbete med en FoU-intensiv verksamhet som inkluderar Region Dalarnas hela uppdrag.

Den tjänst som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. Vid FoU-enheten har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och innovation. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vi tror och hoppas att du tillsammans med FoU-direktörens ledning/ledningsgrupper kommer göra skillnad för Region Dalarnas forsknings- och utbildningskvalitet med visionen att vara en ledande Region i Sverige inom forskning, utbildning och innovation.

Kvalifikationer

Krav
- Akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård
- Doktorsexamen
- Erfarenhet av att projektleda forskning eller leda strategisk forskning
- Erfarenheter med att hantera regulatoriska ärenden/handlingar som relaterar till etikprövningstillstånd
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Som person är du resultatfokuserad och en problemlösare. Du jobbar uthålligt för att nå dina mål och du ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du är duktig på att planera där du tar fram långsiktiga planer som är övergripande och realistiska. Att bygga relationer och skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationen är naturligt för dig och att anpassa dig efter vad situationen kräver.

Meriterande
- Docentmeritering eller motsvarande kunskap
- Forskarhandledarutbildning
- Utbildning inom pedagogik eller pedagogiskt arbete
- Projektledning och/eller utvecklingsarbete
- Juridik kopplat till hälso- och sjukvårdslagen eller förvaltningsrätt
- Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, gärna en Region.
- Arbete med forskarutbildning, såväl handledning av doktorander som styrelsefunktion
- God erfarenhet av arbete med analys och statistik

Välkommen med din ansökan!

Bifoga följande dokument:
- CV, 2 sidor.
- Motiverande brev, max 2 sidor.Besvara följande frågor,1) vad är en bra och rimlig strategisk forskning för en svensk region, t.ex. Region Dalarna? Hur skapar vi en sådan strategisk forskningsmiljö?
- Komplett publikationslista, med bibliometrisk sammanfattning
- Detaljerad redogörelse/portfolio för 1) vetenskapligt arbete, inklusive ev arbete med strategisk forskning, 2) lednings- chefs- och ordförandeuppdrag) 3) ev kliniskt arbete/utvecklingsarbete och 4) pedagogisk meritering
- Relevanta intyg 1) exmanensintyg för PhD och andra examina som åberopas, 2) intyg om Forskarhandledarutbildningar, 3)verifierande intyg kopplat till portfolio enligt ovan.


Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Vi arbetar för en drogfri och hälsosam arbetsmiljö. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi drogtest vid alla nyanställningar. Vi har även krav på att du är fullt vaccinerad mot covid-19 och kommer att kontrollera ditt vaccinationsbevis innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: