Forskningstjänst radiologi till mammografimottagningen Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Letar du efter nya möjligheter att forska och samtidigt arbeta som radiolog? Vi letar nu efter två forskningsaktiva/ -intresserade radiologer till mammografimottagningen på Falu lasarett!

Vi erbjuder ett meningsfullt och stimulerande arbete med stort eget ansvar på en liten enhet. Vi arbetar dagtid, måndag- fredag med gott kollegialt samarbete och korta beslutsvägar. Mottagningen har väl etablerade rutiner och gott samarbete med kollegor inom både patologi och kirurgi. Under 2022-2023 kommer vi att installera nya mammografiutrustningar över hela Dalarna.

I denna unika tjänst kommer du att arbeta 50 % som bröstradiolog med mottagningsarbete och granskning av screeningbilder och 50 % med forskning relaterad till mammografi. Forskningstiden är förlagd till Region Dalarnas Centrum för klinisk forskning (CKF).

Mammografiavdelningen på László Tabárkliniken i Falun är en liten högkvalitativ klinik belägen på översta våningen på sjukhuset med underbar panoramautsikt över Falun. Med ett multimodalt förhållningssätt till patientvård, ett stort multidisciplinärt team av radiologer, patologer, kirurger och sjuksköterskor ser vi till det bästa för varje kvinna, med målet att minimera dödligheten i bröstcancer. Vi behandlar patienter från hela Dalarna och vi gör 34 000 screeningar och 12 000 kliniska undersökningar varje år.

CKF är Region Dalarnas naturliga mötesplats för forsknings inom vård och tandvård. CKF har ett avtalsmässigt samarbete med Uppsala universitet och många samarbetsprojekt inom sjukvårdsregion Mellansverige och med Högskolan Dalarna. CKF är en kreativ mötes- och arbetsplats med regelbunden utbildnings- och seminarieverksamhet, och ger råd och stöd i forskningsfrågor och förvaltar samt fördelar regionala forskningsmedel. Cirka 45 doktorander och forskare är anslutna till CKF. CKF leds av en chef som rapporterar till chefen för forskning och högre utbildning.

Kvalifikationer

Krav:
- Specialistläkare i radiologi med intresse för forskning, antingen genom egna projekt eller genom att delta i samarbetsprojekt.
- Innehavare av EU/EES-medborgarskap
- Kvalitetsfokuserad med intresse för teamarbete och handledning
- God kommunikationsförmåga

Meriterande:
- Arbetslivserfarenhet inom mammografi
- Försvarat doktorsavhandling
- Erfarenhet av forskning eller annan erfarenhet av forskningsprojekt i en ledande roll
- Erfarenhet av att hantera regulatoriska ärenden som rör etikprövningstillstånd
- Goda språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift på hög nivå
- Arbeta med forskarutbildning, både handledning av doktorander och styrelsefunktion
- Arbeta med avancerad analys och statistik, gärna inom artificiell intelligens (AI)

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: