Förtroendetandläkare till Tandvårdsförvaltningen

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Våra värderingar - öppenhet, respekt och ansvar - ska prägla hela verksamheten. Folktandvården Region Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi bedriver sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och har även en folkhälsofunktion som arbetar för att utöka kunskapen kring munhälsa och satsar på förebyggande tandvård.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en Förtroendetandläkare till Tandvårdsförvaltningen, ett uppdrag som omfattar ca 50% av en heltidstjänst. Uppdraget kombineras med en tandläkartjänst inom Folktandvården Dalarna. Placeringsort för uppdraget som förtroendetandläkare är Falun.

Förtroendetandläkarens roll i organisationen är att vara stödjande i frågor runt patientsäkerhet till verksamhetschefer/ klinikledning och behandlare. Förtroendetandläkaren har överblick tillsammans med central synergisamordnare för att initiera händelseanalyser. Ansvaret innefattar Lex Maria-utredningar, och ev. ställningstagande till IVO-anmälningar, att utarbeta rutiner inom området och vara källskribent i ledningssystem och övriga tillhörande dokument till ansvarsområdet. Uppdraget innefattar även att leda de nytillsatta kvalitetstandläkarna i deras uppdrag.

Kvalifikationer

Du är legitimerad tandläkare med minst tre års arbetslivserfarenhet.

Rollen som förtroendetandläkare kräver kunnighet i yrket, tillika kännedom om lagar och förordningar, lyhördhet och en analytisk förmåga. Du är drivande och intresserad av ditt ämnesområde. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.