Förvaltningsledare till IT i Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Medicinsk Teknik och IT (MIT) består av cirka 155 personer som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT-stöd samt verksamhetsutveckling med stöd av IT för hela Region Dalarna.

Region Dalarna nu är inne i en förändringsresa för att ställa om till en kultur och arbetssätt som bättre nyttjar digitalisering som medel för att öka välmåendet i vår region ännu mer. På den resan behöver vi stärka upp med en utökad lednings- och förändringsförmåga och vi behöver nu rekrytera in ytterligare en förvaltningsledare IT (FLIT).

Som förvaltningsledare IT kommer din uppgift vara att ansvara för den IT-nära förvaltningen för något eller några förvaltningsobjekt som ingår i dagens Pm3-baserade ledningsmodell för drift, förvaltning och utveckling av våra IT-system. Detta i ett nära samspel med din partner förvaltningsledaren, som arbetar verksamhetsnära. Tillsammans skapar ni och följer upp, bland annat, förvaltningsplaner och budget för förvaltningsobjektet och arbetar på en taktisk nivå. Under dig har du ett team av tekniska specialister som, med hjälp av din styrning, ser till att de IT-komponenter som förvaltningsobjektet innefattar levererar det stöd som verksamheten efterfrågar.

Du kommer också vara med att vidareutveckla dagens ledningsmodell och de uppgifter som den innefattar mot en ledningsmodell som ännu bättre stärker regionens digitaliseringsförmåga i partnerskap mellan verksamheten och IT.

Kvalifikationer

- Du har en akademisk utbildning inom relevant område (till exempel datavetenskap eller systemvetenskap) samt erfarenhet av att arbeta som projektledare eller förvaltningsledare IT.

- Du har även en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.

- Meriterande är om du har erfarenhet av PM3, ITIL och arbetat med leverantörsstyrning och avtalshantering samt haft budgetuppföljningsansvar.

- Som person har du en god samarbetsförmåga, och kan driva ditt förvaltningsobjekt på ett målfokuserat och strukturerat sätt. Du har en god förmåga att prioritera och planera olika uppgifter, samtidigt som du har ett stort engagemang som du sprider till andra.

- Att föra en dialog och kommunicera budskap, på ett förtroendeingivande sätt både med verksamhet och IT-tekniker faller sig naturligt för dig. Samt att även ibland behöva vara bryggan där emellan.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: