Fysioterapeut till Kris- och Traumamottagningen i Borlänge

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och utveckla Kris och traumamottagningen?
Kris- och Traumamottagningen i Borlänge söker en fysioterapeut/sjukgymnast på 40%.

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Kris- och Traumamottagningen är en självständig enhet inom Länsvuxenpsykiatri Falun-Säter och har ett länsuppdrag att erbjuda vård och behandling till personer som är flykting eller asylsökande och som är traumatiserade av händelser i samband med krig, tortyr eller annat samhälleligt våld. Mottagningen har genomgått en fantastisk utveckling sedan starten 2016, tack vara engagerade medarbetare och organisation. Nu står vi inför en ny fas i utvecklingen, nämligen att utöka uppdraget till hela befolkningen i Dalarna, därför behövs du här hos oss.

Mottagningen ska erbjuda traumabehandling till personer från 15 års ålder som traumafokusera terapi, individuellt, i grupp eller familjevis. Det ingår även att vara uppdaterad om ny kunskap och främja den traumaspecialistvården inom Region Dalarna.

Bemanningen på mottagningen består av 5 medarbetare med terapeutisk kompetens varav en socionom, 3 psykologer samt en fysioterapeut på deltid. Medicinsk sekreterare på deltid och psykiatriker som konsult ingår i teamet. En av psykologerna har förutom det kliniska arbetet, även uppdraget som avdelningschef.
Du kommer att erbjudas handledning av meriterade fysioterapeut om så önskas och vidareutbildning efter behov.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är fysioterapeut/sjukgymnast, har erfarenhet av/intresserad av att arbeta med bedömning och fysioterapeutiska insatser för traumatiserade.

Du kommer att arbeta självständigt med bedömning och behandling men med stöd av och ibland tillsammans med, övriga teammedlemmar. Du är självklarhet i traumamottagningen både i patient- men även i utvecklingsarbetet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Körkort är önskvärt.

Urval och intervjuer sker löpande.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: