Klinikassistent Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin Falun - Södra Dalarna är inne i en intensiv fas där vi systematiskt granskar och försöker förbättra kvalitet och öka del av arbetstiden som läggs på direkt patientarbete och därmed är värdeskapande för patienter och anhöriga.
Vi bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för att säkerställa högsta kvalitet och följsamhet till riktlinjer för alla våra patienter.

Som klinikassistent hos oss kommer du att vara sekreterare åt verksamhetschef, administrativt stöd till ledningsgruppen och vara knuten till ledningen. Du fungerar som sekreterare vid ledningsgrupp och samverkansgrupp, ansvarar för kallelser till möten och ser till att underlag för möten distribueras till deltagarna.

Andra arbetsuppgifter:
- Ta fram, sammanställa och presentera statistik från BILD
- Ansvara för basenhetens läkarbemanning tillsammans med verksamhetschef
- Tar fram underlag som du sammanställer och gör presentationsmaterial, dokumenterar från möten mm.
- Schemaplanering för läkare
- Delaktig i att introducera nya medarbetare, studenter och AT-läkare
- Lägger in schema, kollar flex och stämplingar i Heroma - har chefsbehörighet på dessa områden
- Planerar beredskapsscheman och stöttar verksamhetschef i den övergripande läkarplaneringen
- Publicerar på Intra
- Diarieföring
- Fakturahantering för basenheten
- Deltar i Divisionsövergripande samarbetsforum som representant för basenheten (Administrativa rådet)

Du är en viktig del för att utveckla det administrativa arbetet inom verksamheten och arbetar gentemot sekreterargruppen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och kunskaper i olika stödsystem samt intresse att utveckla användningen av dessa.

Du tycker om att ge service och samarbeta med andra men kan också ta initiativ och arbeta självständigt. Du är till din person strukturerad och tillämpar detta i ditt dagliga arbete.

Du har någon av följande utbildningar:

Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp,
Vårdadministrativa programmet 180 hp,
Medicinsk sekreterare YH 400 p eller
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning.

Har du också erfarenhet av att arbeta projektinriktat och i en chefsroll ser vi detta som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet, i form av vilja och förmåga till självständigt arbete men också en sund ifrågasättande inställning.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: