Klinikassistent, Falun och Södra Dalarnas öppenvårdspsykiatri

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin Falun - Södra Dalarna är inne i en intensiv fas där vi systematiskt granskar och försöker förbättra kvalitet och öka del av arbetstiden som läggs på direkt patientarbete och därmed är värdeskapande för patienter och anhöriga.
Vi bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för att säkerställa högsta kvalitet och följsamhet till riktlinjer för alla våra patienter.

Som klinikassistent hos oss kommer du att vara sekreterare åt verksamhetschef, administrativt stöd till ledningsgruppen och vara knuten till ledningen. Du fungerar som sekreterare på vid ledningsgrupp och samverkansgrupp, ansvarar för kallelser till möten och ser till att underlag för möten distribueras till deltagarna.
Andra arbetsuppgifter:
- Ta fram, sammanställa och presentera statistik från BILD
- Ansvara för basenhetens läkarbemanning tillsammans med verksamhetschef
- Schemaplanering för läkare
- Delaktig i att introducera nya medarbetare, studenter och AT -läkare
- Lägger in schema, kollar flex och stämplingar i Heroma - har chefsbehörighet på dessa områden. Dina ? beslutas tillsammans med verksamhetschef. Kvalitetsregister är ett prioriterat område.
- Planerar beredskapsscheman och stöttar verksamhetschef i den övergripande läkarplaneringen
- Tar fram underlag som du sammanställer och gör presentationsmaterial., dokumenterar från möten mm, diverse administration såsom t ex fakturahantering och diarieföring.
- Deltar i Divisionsövergripande samarbetsforum som representant för basenheten

Du är en viktig del för att utveckla det administrativa arbetet inom verksamheten och arbetar gentemot sekreterargruppen.

Kvalifikationer

Du har några års erfarenhet i yrket. Vi söker dig som har erfarenhet av
kvalificerat administrativt arbete och kunskaper i olika stödsystem samt intresse att utveckla användningen av dessa.
Du tycker om att ge service och samarbeta med andra men kan också ta initiativ och arbeta självständigt. Du är till din person strukturerad och tillämpar detta i ditt dagliga arbete.

Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp.
Vårdadministrativa programmet 180 hp.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.
Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Har du också erfarenhet av att arbeta projektinriktat och i en chefsroll ser vi detta som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet, i form av vilja och förmåga till självständigt arbete men också en sund ifrågasättande inställning.

Mer om oss
Vuxenpsykiatri Falun - Södra Dalarna är en verksamhet som har i uppdrag att bedriva
vuxenpsykiatrisk specialistvård i öppenvård. Vi ansvarar för boende i Falun, Avesta, Hedemora och de som valt vår mottagning.
Verksamheten består av två mottagningar, en i Avesta och en i Falun. På mottagningarna arbetar ett flertal olika yrkesgrupper i tvärprofessionell samverkan. Det finns en hög kompetens och flertalet är legitimerade och har med det eget ansvar och befogenhet utifrån regionala och lokala direktiv, riktlinjer. Vi arbetar målmedvetet för ett gott samarbete med vårdgrannarna, primärvården, den psykiatriska slutenvården, övrig hälso och sjukvård, kommunerna i upptagningsområdet och övriga myndigheter och brukarorganisationer.

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: