Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Koordinator för Systematiska Översikter, Medicinska rådet

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Vi söker nu dig som vill anta utmaningen att utföra och koordinera arbetet med systematiska litteraturöversikter till Medicinska Rådet och Omvårdnadsrådet.

Beslut inom vården förutsätts numera allt mer vila på en solid och vetenskaplig grund (evidensbaserad vård). Medicinska Rådet (MR) i Landstinget Dalarna arbetar sedan flera år med att ta fram vetenskapliga underlag som behövs i beslut om nya behandlingsmetoder, investering i ny teknik, och frågor om kostnadseffektivitet. Omvårdnadsrådet (OR) har sedan två år uppdraget att påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen. OR tar fram kunskapsunderlag inför beslut i övergripande omvårdnadsfrågor och är också rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Arbetsuppgifter

Medicinska Rådet och Omvårdnadsrådet samarbetar med nationella så kallade HTA-nätverk som arbetar med liknande uppdrag och har också regelbundna kontakter och möten med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.

I utvalda ärenden där det behövs särskilda ställningstaganden kring tillgänglig evidens tas underlag fram av MR och OR genom sökning av vetenskaplig litteratur med hjälp av Falu lasaretts bibliotek. Underlagen sammanställs enligt vedertagen metodik för systematiska litteraturöversikter och en rapport på några sidor med sammanfattning av bevisläget utformas. Vanligen författas också en rekommendation för åtgärd eller strategi från MR eller OR i varje ärende.

De senaste två åren har behovet av denna typ av utredningsunderlag efterfrågats allt oftare och en uppföljning visar att flertalet rekommendationer från MR följs och verkställs i landstinget.

MR och OR består av huvudsakligen disputerade ledamöter som driver utredningsarbetet utöver eller inom sin ordinarie landstingstjänst. Anställningen innebär att man också är ledamot i MR och OR. Personanpassad internutbildning ges. Möjlighet till upp till 25% forskningstid inom ramen för tjänsten kan medges efter överenskommelse.

Anställningen för att driva arbetet med systematiska litteraturöversikter till Medicinska Rådet och Omvårdnadsrådet innebär ett treårigt förordnande med tillsvidareanställning i Region Dalarna i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Du är medicine eller filosofie doktor.

DET ÄR MERITERANDE OM DU HAR:
- bakgrund inom hälso- och sjukvård, eftersom merparten av utredningarna rör medicinska och omvårdnadsfrågor
- kompetens inom den vetenskapliga disciplinen systematiska översikter och meta-analyser
- kompetens inom hälso-ekonomi
- kompetens inom etik

Fackliga kontaktuppgifter:

Linda Karsberg, Dalarnas Läkarförbund 023-492308 Linda.Karsberg@ltdalarna.se

Marion Vaeggemose, Vårdförbundet 076-79 00 391 marionjudithgrelck.vaeggemose@ltdalarna.se

Margareta Nordman, Vision 072-0832091 margaretha.nordman@ltdalarna.se

Annelie Sundstedt, SACO 073-0621170 saco.dalarna@ltdalarna.se

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela:

Om tjänsten

Befattning: Samordnare

Ort: Falun

Anställningsform: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ref nr: 20:2019:2

Ansök senast:
2019-02-10

Ansök Skapa konto
Upplysning
  • Medicinska rådet Sverker Svensjö

    Epost sverker.svensjo@ltdalarna.se

    Telefon 070-6694341

  • Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson

    Epost elisabet.franson@ltdalarna.se

    Telefon 023-490074