Kurator/socionom till Rättspsykiatriska kliniken i Säter

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället? Nu har du chansen att prova på ett spännande arbete! Rättspsykiatriska kliniken i Säter söker nu en kurator till behandlingsteamet.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 78 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar bemannade med sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare och ett multiprofessionellt behandlingsteam där tjänsten du söker är organiserad. Behandlingsteamet är underställt en enhetschef och består av psykologer, kuratorer, rehabassistenter, missbruksbehandlare, ÖRV-ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
I behandlingsteamet arbetar 3 kuratorer varav du kommer vara en utav dem. Kuratorerna arbetar med att säkerställa och förstärka det sociala, psykosociala samt socialrättsliga perspektivet i hälso- och sjukvården.

Som kurator hos oss bidrar du med kunskap i hälso- och sjukvårdens arbete genom att identifiera de sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för ohälsa eller risk för ohälsa och föreslå åtgärder för att motverka detta. Därigenom undviks att social problematik medikaliseras.
Förhållningssättet till patienten grundar sig på en humanistisk människosyn om alla människors lika värde. All vård ska ges utifrån vars och ens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund, religion och sexuell läggning. I god vård ingår ett genomtänkt etiskt förhållningssätt.

Tycker du att det låter som något för dig? Sök redan idag!

Kvalifikationer

Socionomexamen är ett krav.

Meriterande är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Meriterande är även kunskap om olika psykiatriska tillstånd, om barn som närstående, våld i nära relation och risk- och missbruk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: