Leg hälso- och sjukvårdskurator / kurator

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vill du bli vår nya kollega? Vi erbjuder ett intressant och varierat arbete där du får möta människor i olika åldrar och skiftande livssituationer. Vi är en liten arbetsgrupp bestående av fem kuratorer, klinikassistent och avdelningschef som trivs att arbeta tillsammans. Kreativitet, utveckling, hög kvalitet, god samverkan och att ha roligt på arbetet är viktigt för oss. Trivs vi på arbetet gör vi ett gott arbete. Vi har en tydlig och stödjande mötesstruktur och regelbunden handledning. Stor vikt läggs på introduktion och som nyanställd får du en fadder.

Som kurator bidrar du med det psykosociala perspektivet i hälso- och sjukvården innefattande psykologiskt, systemiskt och socialrättsligt perspektiv gällande patienter och anhöriga. Du arbetar med att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom, skada eller kriser. Du träffar patienter och närstående inom den specialiserade somatiska vården i enskilda samtal eller i grupp, deltar i teamarbete och patientskolor. Särskilt uppmärksammas våld i nära relationer, barn som närstående samt risk- och missbruk.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan delas in i fyra olika områden:

- Mot patient och anhöriga psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, social information om samhällets olika stödfunktioner, bevaka att barnperspektivet beaktas.
- Mot övrig vårdpersonal vara den psykosociala experten som medvetandegör övriga vårdgivare om den psykosociala situationens betydelse för den medicinska behandlingens resultat. Bidra till att psykosocial problematik inte medikaliseras
- Mot studenter och lärosäten ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning, ta emot studiebesök
- Internt och externt utvecklingsarbete, delta i basenhetens regionövergripande utvecklingsarbeten.

Låter det här intressant är du välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Socionomexamen är ett krav. Meriterande är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) gärna med KBT-inriktning samt handledarutbildning. Kunskap om barn som närstående, våld i nära relation och risk- och missbruk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras då resor förekommer i arbetet.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: