Medicinskt ansvarig överläkare/bitr. verksamhetschef, Länsvuxenpsykiatrin

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Hej! Vill du vara med på vår resa att föra verksamheten in i framtidens psykiatri?

Jag heter Per Lindberg och är verksamhetschef för Länsvuxenpsykiatrin. Jag behöver en kollega som, tillsammans med mig, leder klinikens arbete och att vi tillsammans skapar och upprätthåller en god arbetsmiljö, evidensbaserad god och nära vård med patientfokus.

Länsvuxenpsykiatriska kliniken är regionens verktyg för akut psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk vård och har verksamheter i Falun, Borlänge och Säter.
Verksamheten i Säter består av psykiatrisk intensivvårdsavdelning, psykiatrisk akutmottagning och allmänpsykiatrisk vårdavdelning för patienter med affektiva tillstånd och komplicerade psykiatriska tillstånd som kräver något längre återhämtning.

Verksamheten i Falun består av allmänpsykiatrisk vårdavdelning för patienter med olika psykiska störningar och somatisk samsjuklighet, vårdavdelning för patienter med beroendetillstånd med tillhörande akutmottagning, ECT-enhet, ätstörningsenhet för vuxna, könsdyrforiverksamhet samt LARO-mottagning. I Borlänge finns en kris- och traumaenhet. För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete där den akuta delen av verksamheten planeras att samlokaliseras i Falun med närhet till somatisk vård.

Kliniken står inför ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete där målet är att skapa bättre samordning med den somatiska vården, obrutna vårdkedjor och tydligare identitet omkring klinikens enheter och uppdrag. Hur tänker du att vi gör det på bästa sätt?

Du kommer att vara medicinskt ansvarig överläkare och biträda mig som verksamhetschef i min frånvaro. Kliniskt arbete och/eller forskning i någon omfattning torde kunna rymmas inom ramen för uppdraget.
Jag vill att Du har patientens bästa för ögonen och har en klar ambition att tillsammans med medarbetarna föra kliniken in i framtidens psykiatri, är det en utmaning du vill axla tillsammans med oss?

Kvalifikationer

Du behöver vara överläkare och specialist inom psykiatri. Du har erfarenhet av psykiatrisk slutenvård och behärskar det svenska språket på en mycket bra nivå i både tal och skrift. Du behärskar även engelska på en bra nivå i tal och skrift. Resor mellan klinikerna sker frekvent så du behöver ha ett B-körkort. Har du tidigare haft en ledande befattning är det meriterande men inget krav. Vidare är det meriterande om du har en chefs- och ledarutbildning och om du tidigare varit medicinskt ansvarig.

Ser vi till dig som person behöver vissa personliga egenskaper vara mer framträdande än andra för att vara framgångsrik i den här rollen; Du behöver vara driven för att vi ständigt ska kunna utvecklas som verksamhet och finnas där som ett bollplank för dina medarbetare samt skapa förutsättningar för dem. Att du har en förståelse för att olika grupper behöver olika sätt att nå sina mål präglar dig vilket gör att du är en fena på att samarbeta. Du är anpassningsbar och har en god förmåga att kombinera rollen som läkare och företrädare för arbetsgivaren. Du är trygg i dig själv vilket märks både i ditt sätt att vara ett stöd för dina medarbetare men också i ditt sätt att fatta beslut.
Sist men inte minst är du strukturerad och stresstålig vilket gör att du kan hantera flera parallella processer och när saker och ting ändras snabbt.

Var det dig jag beskrev ovan så hoppas jag att du skickar in din ansökan och att jag får ha dig vid min sida i det viktiga arbete vi har framför oss.

Vi ses!
/Per Lindberg, verksamhetschef Länsvuxenpsykiatrin Region Dalarna

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande (3 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Fackliga kontakter:
Kommunal, therese.lundell@regiondalarna.se
SACO, annelie.sundstedt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@regiondalarna.seÖvrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: