Miljösamordnare Hållbarhetsavdelningen Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vi på Region Dalarnas hållbarhetsavdelning söker dig som vill vara med att utveckla vår centrala miljöfunktion! På hållbarhetsavdelningen finns bred kompetens inom hållbarhetsområdet med uppdraget att stödja politik, ledning och alla förvaltningar i att utveckla Region Dalarna till en mer hållbar organisation.

I rollen som miljösamordnare kommer du att jobba både strategiskt och operativt med att stödja utvecklingen av miljöarbetet i Region Dalarna. För att trivas i rollen tror vi att du är utvecklingsorienterad och en god teamspelare samtidigt som du har förmågan att självständigt nå uppsatta mål. Vi vill att du med kreativitet och analytiskt tänkande bidrar till att vi utvecklar och effektiviserar vår verksamhet. Du bör vara initiativrik med en vilja att förbättra och har lätt för att kommunicera och god förmåga att samverka. Du jobbar strukturerat och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.

Som miljösamordnare i Region Dalarna är du sakkunnigstöd till våra verksamheter inom miljöområdet och samordnar organisationens miljöarbete samt handlägger Region Dalarnas miljöledningssystem. Placeringsort är Falun, men Dalarna är ett stort län så resor i tjänsten förekommer.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Vara rådgivande och stödjande för chefer, miljöombud och andra medarbetare gällande miljöfrågor
- Upprätta, införa, underhålla och vidareutveckla regionens ledningssystem utifrån kraven i miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001
- Bevaka miljölagstiftning och bindande krav samt sprida information om nya lagkrav inom miljöområdet i organisationen
- Ta fram och revidera policydokument utifrån gällande lagkrav och verksamheternas behov
- Planera för och genomföra internrevisioner miljö
- Ställa miljökrav i upphandling
- Ingå och vara delaktigt i Region Dalarnas miljöråd och dess arbete
- Följa upp och rapportera Region Dalarnas miljöarbete
- Medverka i regionsövergripande utvecklingsarbete kopplat till miljö

Kvalifikationer

Krav:
Du har högskoleexamen inom miljö- och/eller hållbarhetsområdet eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdigt.

Goda kunskap i miljölagstiftning.

Meriterande:
- Erfarenhet av strategiskt miljöarbete
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av att ställa miljökrav i offentlig upphandling
- Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: