Nämndsekreterare, Administrativ enhet, Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

I uppdraget som nämndsekreterare arbetar du med ärendeprocesser till de olika politiska instanserna tillsammans kollegor. Du fungerar som stöd i frågor om förvaltnings- och kommunaljuridiska frågor och samverkar med såväl förtroendevalda som med tjänstepersoner. Du ingår i ett team som svarar för de administrativa uppgifterna kring sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsens och dess utskott, hälso och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden m.fl. politiska forum. Det ger god insyn i strategiskt politiskt arbete inom regionen.

Du stödjer ledningen med att hålla ordning på nämndprocessen, vilket bl.a. sker genom att vara administrativt stöd inför, under och efter politiska sammanträden. Det innebär att du bevakar och kvalitetsgranskar uppdragen på ett rättssäkert sätt. Uppdraget sker i dialog och samverkan med den högsta politiska ledningen och tjänstemannaledningen.

Teamet har ansvaret för att lägga grunden till ett gemensamt arbetssätt inom Region Dalarna. Därför har du och teamet ansvar för att upprätta de rutiner som behövs, implementera och utbilda kollegor och handläggare inom området m.m.

Kvalifikationer

Krav på utbildning:
- Akademisk examen motsvarande samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller liknande.

Kvalifikationer:
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd offentlig verksamhet.
- Något eller några års erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd offentlig verksamhet.
- Driven, prestigelös och självgående som trivs i en roll med höga krav och breda kontaktytor.
- Strukturerat arbetssätt
- Uttrycker sig väl i tal och skrift
- God kommunikations- och samarbetsförmåga
- Skapa förtroende och engagemang i samarbetet med övriga medarbetare inom Region Dalarna.
- Mycket goda kunskaper i det svenska språket

Meriterande kvalifikationer:
- Självständigt eller tillsammans med teamet upprätta rutiner och instruktioner.
- God kunskap i hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet
- God erfarenhet av ärendehantering på central nivå inom offentlig verksamhet.

Vi kommer att lägga stor vikt på personliga egenskaper.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: