Nodsamordnare - Kliniska studier i Region Dalarna, Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig som vill arbeta med oss vid FoU-enheten (Enheten för forskning och högre utbildning) och samordna, stötta och koordinera våra kliniska studier. Du är därmed en nyckelperson som bidrar till att bygga upp en starkare och säkrare infrastruktur för kliniska studier inom hälso- och sjukvården i Region Dalarna. Som nodsamordnare arbetar du nära kompetenta medarbetare vid Centrum för klinisk forskning (CKF). Du ingår i flera team och ledningsgrupper, vilka förutom kliniska studier även hanterar strategisk forskning, innovationsfrågor och ärenden som reglerar regionens biobank, beredning av medicinsk utvärdering (HTA-ärenden) samt nyttogörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation. Du ingår i Lokala nodnätverket (LNN) som koordineras av Forum Mellansverige, som är en regional nod för samordning av kliniska studier. LNN har ansvar för informationsdelning, kontakter med kliniker, nätverksbyggande med prövare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal samt med andra lokala intressenter. Viss tid för forskning kan ingå i tjänsten, vilket förhandlas med närmsta chef.
Mer specifikt innebär uppdraget:
. Utgöra kontaktpunkt i regionen för frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier, framförallt läkemedelsprövningar
. Löpande kanalisering av studieförfrågningar från industrin ut till klinikerna
. Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum via den lokala webbplatsen
. Aktiv ledning av befintliga lokala nätverk kopplade till Kliniska Studier Sverige med till exempel forskningssköterskor och forskningsombud
. Ansvar för registret av kliniska studier som pågår inom Region Dalarna
. Assistans till företag och forskare med att identifiera kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier. Assistans även för att kvalitetssäkra avtal med kliniska läkemedelsföretag
. Lokal medverkan i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige och andra sjukvårdsregioner

Kvalifikationer

Kvalifikationer
. Akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård eller annat relevant ämnesområde
. God förmåga att arbeta självständigt och organiserat
. Erfarenheter med att hantera regulatoriska ärenden/handlingar som relaterar till forskning
. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Som person är du en resultatfokuserad problemlösare. Det innebär bland annat att du jobbar uthålligt för att nå dina mål och du ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du är duktig på att planera långsiktigt med övergripande och realistiska mål. Det är naturligt för dig att bygga relationer och skapa nya samarbeten med personer på olika nivåer i organisationen och att anpassa dig efter situationens behov.

Meriterande
. Doktorsexamen
. Projektledning och/eller ledning som avser utvecklingsarbete
. Juridik kopplat till hälso- och sjukvårdslagen eller förvaltningsrätt
. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, gärna en Region.
. God erfarenhet av arbete med databearbetning och analys

Känns detta som ett uppdrag för dig hoppas vi att få läsa din ansökan!

Bifoga följande dokument (namnge bifogade dokument enl. exempel i parentes)

. CV, max två sidor

. Personligt brev, max två sidor

. Redogörelse/portfolio (vetenskapligt arbete, ev. lednings- chefs- och ordförandeuppdrag, ev. kliniskt arbete/utvecklingsarbete etc.)

. Relevanta intyg 1) exmanensintyg för PhD och/eller andra examina som åberopas, 2) verifierande intyg kopplade till redogörelse/portfolio

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: