Öppenvårdsgynekolog, Kvinnokliniken, Mora

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Kvinnosjukvården Dalarna söker till kliniken i Mora Öppenvårdsgynekolog -överläkare/specialistläkare.

Är du intresserad av att arbeta och driva utvecklingen på en liten enhet? Dagtjänstgöring, med möjlighet till jourtjänstgöring vid önskemål. Vi söker nu en specialist med stort intresse för gynekologisk öppenvårdsmottagning och benign dagkirurgi.

Tjänsten ger dig en unik möjlighet att fokusera på öppenvårdsgynekologi. Vi skapar utrymme för och stödjer din fortsatta kompetensutveckling, bland annat genom nära samarbete med kvinnokliniken i Falun. Där ges möjlighet till tjänstgöring inom förlossningsverksamheten om du vill bevara din obstetriska kompetens. Jourverksamhet ingår ej, men finns önskemål om detta, finns möjlighet till jourtjänstgöring i Falun.

Kvinnosjukvården Dalarna söker till kliniken i Mora Öppenvårdsgynekolog -överläkare/specialistläkare.

Är du intresserad av att arbeta och driva utvecklingen på en liten enhet? Dagtjänstgöring, med möjlighet till jourtjänstgöring vid önskemål. Vi söker nu en specialist med stort intresse för gynekologisk öppenvårdsmottagning och benign dagkirurgi.

Tjänsten ger dig en unik möjlighet att fokusera på öppenvårdsgynekologi. Vi skapar utrymme för och stödjer din fortsatta kompetensutveckling, bland annat genom nära samarbete med kvinnokliniken i Falun. Där ges möjlighet till tjänstgöring inom förlossningsverksamheten om du vill bevara din obstetriska kompetens. Jourverksamhet ingår ej, men finns önskemål om detta, finns möjlighet till jourtjänstgöring i Falun.

Mora lasarett är ett modernt akutsjukhus med ett befolkningsunderlag på cirka 80 000 invånare. Kvinnokliniken i Mora består av en gynekologisk mottagning med operationssal för ingrepp i lokalbedövning, samt en dagkirurgisk enhet för benigna polikliniska ingrepp. På dagkirurgin opererar Kvinnokliniken 1 dag varannan vecka. För närvarande arbetar 1,25 specialister på enheten, och vi har också ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Falun, varifrån specialister och ST-läkare regelbundet tjänstgör. Klinikens obstetriska verksamhet utgörs av specialistmödravård och återbesöksmottagning medan förlossningarna sker i Falun.

Mora är vackert belägen vid Siljans strand med ett rikt kulturliv och fantastiska friluftsaktiviteter. Det är t ex endast en timmes bilresa till Dalafjällen för den alpint intresserade.

Kvalifikationer

Specialist obstetrik och gynekologi.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: