Överläkare till Ätstörningsenheten Tornet, Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Om Du är Barn- och ungdomspsykiater och vill bli del i ett välfungerande öppenvårdsteam är Du varmt välkommen till oss på Tornet, BUP i Dalarnas ätstörningsenhet.

På Tornet arbetar vi med bedömningar, diagnosticering och behandlingar av ätstörningar och är också delaktiga i diagnosticering och behandling av viss samsjuklighet tex tvång, depression. Vi arbetar utifrån et helhetsperspektiv med medicinska, psykologiska och sociala aspekter. I teamet som är tvärprofessionellt jobbar enhetschef, psykologer, sjuksköterska, socionom, dietist, behandlare och medicinska sekreterare många med gedigen kunskap och lång erfarenhet.

Till Tornet som är länsövergripande hör också Dalarnas KIT team, könsidentitets team, som bedömer och remitterar ungdomar med könsdysfori till vidare könsdysforiutredning. I det teamet blir Du delaktig i läkarspecifika frågeställningar.

Du kommer också att ingå i BUPs bakjourslinje.

I region Dalarna är du anställd direkt under verksamhetschef. Det finns möjlighet att som överläkare få distansavtal vilket innebär att det går att förlägga viss del av arbetet på annan ort.

Just nu satsar vi särskilt på våra specialistläkare inom psykiatrin och du som börjar arbeta hos oss får ett därför ett extra lönetillägg och premie till direktpension. Lönetillägget är en del av vårt arbete med för att öka attraktionskraften att arbeta inom psykiatrin.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare med specialistkompetensbevis i Barn - och ungdomspsykiatri och vill delta i arbetet för att göra den barn- och ungdomspsykiatriska vården ännu bättre.

Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra samarbetspartners. Du har också förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov. Datorvana är ett krav. Vi arbetar med journalsystemet Take Care. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: