Patientsäkerhetssamordnare (beteendevetare, sjuksköterska eller socionom)

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Huvudfunktion
Patientsäkerhetssamordnaren är i sin funktion direkt underställd biträdande verksamhetschefen och arbetar på uppdrag av densamma samt ingår i klinikens ledningsgrupp. Rollen innebär att tillsammans med klinikledningen utveckla patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten. I uppdraget ingår att stimulera utvecklingsprocesser och leda ett strukturerat kvalitetsarbete enligt evidens och beprövad erfarenhet

. Att tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer utreda, utvärdera och följa
upp patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten
. Att sammanlänka patientsäkerhet och säkerhetsfrågor i samarbete med
säkerhetschef för att stimulera och utveckla verksamhetens säkerhetskultur
. Att ansvara för omvärldsbevakning gällande patientsäkerhetsfrågor
. Att upprätta patientsäkerhetsrapporter
. Att stödja verksamheten i arbetet med risk- och händelseanalyser, bland annat
utifrån avvikelsehanteringssystemet Synergi
. Att utifrån uppdrag från ledningsgruppen upprätta förslag till rutindokument
. Att samarbeta med enhetschefer kring fattade beslut om nya/förändrade rutiner och
riktlinjer
. Att säkerställa att verksamhetens rutiner hålls uppdaterade
. Att tillsammans med administrativ samordnare ansvara för revision samt informera
och utbilda om och i verksamhetens lednings- och kvalitetssystem
. Att utföra markörbaserad journalgranskning av patientjournal i samarbete med
chefsläkare
. Att tillsammans med verksamhetschef, chefsläkare och enhetschef ansvara för
dokument som skall upprättas inför en Lex Maria anmälan

Kvalifikationer

Vi söker dig som är beteendevetare, socionom eller legitimerad sjuksköterska. Chef- och ledarerfarenhet ses som meriterande samt erfarenhet av psykiatrisk verksamhet eller rättspsykiatriskt arbete.

Du förväntas ha god samarbetsförmåga, kunna prioritera och fatta självständiga beslut.

Vi vill att Du är trygg i din yrkesroll, noggrann, strukturerad och professionell samt att Du har ett gott bemötande och en ansvars- och servicekänsla, och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: