Produktionschef inom hälso- och sjukvård i Region Dalarna

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en produktionschef!

I rollen som produktionschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för avdelningen Produktion och tillgänglighet. På avdelningen arbetar produktionsanalytiker, väntetidssamordnare och vårdlotsar, totalt 8 medarbetare. Som produktionschef arbetsleder du och prioriterar resurser och projekt utifrån ett helhetsperspektiv för hela Hälso- och sjukvården. Avdelningens huvuduppdrag är att stödja kärnverksamheten att utveckla en effektiv produktion och en god tillgänglighet för patienterna.

Avdelningen för Produktion och tillgänglighet tillhör Ledningsstöd och strategi i Hälso- och sjukvården, som ansvarar för att samordna de funktioner som stödjer kärnverksamheten. I verksamheten ingår, förutom avdelningen för produktion och tillgänglighet, även avdelningar för smittskydd och vårdhygien, patientsäkerhet, kunskapsstyrning, samordning med kommunal hälsa och välfärd, omställningsarbete mot en god och nära vård samt stabstöd för utredning och administration. Verksamheten stödjer även den politiska ledningen så att mål och inriktningen för Hälso- och sjukvården uppnås.

Produktionschefen är direkt underställd Hälso- och sjukvårdens planeringschef och ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga avdelningschefer. Samarbete nationellt och i den mellansvenska sjukvårdsregionen är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer

Krav:
- Högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Mycket goda kunskaper, både muntligt och skriftligt, i svenska språket

Meriterande:
- Genomgått en eller flera chefs- eller ledarskapsutbildningar
- Erfarenhet av chefskap/ledarskap
- Goda kunskaper inom produktions- och kapacitetsstyrning, både operativt och strategiskt
- Erfarenhet av datadriven utveckling samt analytiskt eller produktionsinriktat arbete inom Hälso- och sjukvård

Som person har du ett helhetsperspektiv och med ett resultatorienterat arbetssätt uppnår du mål och får arbetet slutfört på ett strukturerat sätt. Du är en naturlig relationsbyggare som skapar samarbete med personer på olika nivåer i organisationen. Du har även en förmåga att etablera trovärdighet i dina relationer och genom att tydligt ange riktning för arbetet skapar du motivation och handling hos andra. Slutligen så initierar du på egen hand aktiviteter och utvecklingsprojekt samt samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.

Fackliga kontakter:
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Vision, vision.falun@regiondalarna.se

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: