Projektledare, Barnmorskekontinuitet, Mödravården/Förlossningen, Dalarna

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalarna har beslutat att starta ett projekt i Dalarna gällande barnmorskekontinuitet i vårdkedjan för förlossningsrädda gravida och deras partner. Detta för att sträva efter fler alternativ i förlossningsvården, samtidigt som man värnar målet om bibehållen barnmorskekontinuitet i mödravården. Det har varit en stor utmaning att få till barnmorskekontinuitet i hela vårdkedjan i tidigare glesbygdsprojekt. För att här kunna nå de födande som har störst behov av barnmorskekontinuitet, samtidigt som en jämlikhet uppnås för födande i hela länet skall projektet innebära en utveckling av digitala lösningar.

En lokal utredning har föreslagit ett projekt med så kallad "midwife led continuity of care" riktad emot förlossningsrädda, för att få alternativ i förlossningsvården för en grupp i behov. En av ämnet särskilt intresserad projektledare som är intresserade av att leda och utvärdera ett sådant projekt sökes nu. Övrig personal att ingå i projektet rekryteras i ett senare skede. Projektledaren skall utifrån tidigare genomförda projekt och införd kontinuitetsvård ta reda på hur en sådan verksamhet skulle kunna se ut i ett vidsträckt län som Dalarna. Digitala lösningar som komplement till ordinarie mödravård skulle kunna erbjuda personkontinuitet från mödravård till förlossning till en grupp födande med särskilda behov av sådan kontinuitet.

I dialog med kvinnosjukvårdens ledning skall sedan ett projekt sjösättas, som kan utvärderas både gällande kvalitet, vinster för patienterna och beträffande ekonomin.

Tjänsten innebär en projektanställning på 2 år där tiden delas mellan projektet och arbete vid förlossningen.

Kvalifikationer

Krav:
Barnmorska. Erfarenhet av förlossningsvård. Erfarenhet av kvalitetsarbete och förändringsarbete. Erfarenhet från Region Dalarnas eller annan organisations personaladministrativa system.

Meriterande:
Chefserfarenhet och/eller kvalificerad ledarskapsutbildning. Forskarutbildning. Erfarenhet av mödravård.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har ett engagerat och pragmatiskt samarbetsinriktat förhållningssätt till utveckling av vården. Du som kan sammanväga resultat från forskning med praktisk genomförbarhet i realiteten. Du som på ett prestigelöst sätt har förmåga att både ta fram förutsättningar, organisera, genomföra, analysera och vara med och ta beslut för både patienternas och verksamhetens bästa. Du har förmåga att se din roll ur olika perspektiv. Du kan arbetsleda och vara lyhörd.

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: