Projektledare för Dalarnas kommuner inom God och nära vård

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Omställningen och utvecklingen av en god och nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. I Dalarna arbetar länets kommuner och Region Dalarna med att ta fram en gemensam färdplan mot en god och nära vård. Färdplanen illustrerar vision och målbilder och ger en riktning för att ställa om regionens och kommunernas uppdrag mot en god och nära vård. Nästa steg är att omsätta färdplanen i praktiken och arbeta med bland annat implementering och uppföljning. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv, vara av en hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Kommunernas socialchefer har beslutat att man vill tillsätta en regional projektledare för att stötta kommunerna i omställningen till en god och nära vård. Placeringen av tjänsten är på Avdelningen för hälsa och välfärd som utgör länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Rollen som projektledare innefattar också ett mycket nära samarbete med regionens avdelning för god och nära vård.

I rollen som regional projektledare inom God och nära vård samverkar du med alla delar av kommunernas socialtjänst dvs. både den kommunala hälso- och sjukvården och övrig socialtjänst (LSS, socialpsykiatri, IFO). Du kommer arbeta processorienterat, i nära samverkan med regionen, på en strategisk och övergripande (regional) nivå samt stötta kommunerna i det lokala arbetet med t.ex. uppföljning, analys och utvärdering. I rollen ingår även att ta fram underlag till beslut, rapportera och föredra i olika beslutsfora. Du kommer representera kommunerna i Dalarna i olika god och nära vård-sammanhang på nationell, regional och lokal nivå.

Kvalifikationer

Du ska ha en högskole- eller universitetsexamen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Du ska ha arbetat med samverkansfrågor mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Du ska ha erfarenhet från arbete med t.ex. projekt- och/eller processledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Det är meriterande om du har arbetat både inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst (LSS, socialpsykiatri, IFO).
Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket och ha en god stilistisk förmåga.

Rollen är ny och outforskad varför du måste trivas med att driva ett arbete som är under förändring och ständig utveckling. Vi önskar att du bidrar till ett dynamiskt och kreativt team där var och en med sina respektive kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra och jobbar mot samma mål.

För att lyckas i uppdraget som projektledare för god och nära vård behöver du kunna arbeta mycket självständigt och vara flexibel och drivande. Du är leveranssäker, kvalitetsmedveten och har ett gott omdöme. Du bör arbeta processorienterat, vara strukturerad i ditt arbetssätt och ha en pedagogisk fallenhet. Du bemöter andra med ett professionellt förhållningssätt och har en god kommunikativ förmåga.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att hitta medarbetare som kompletterar varandra i ett gott samarbete.
Körkort krävs då resor ingår i tjänsten.

Tjänsten finansieras av länets kommuner med stöd av gemensamma statliga stimulansmedel. Målsättningen är att uppdraget ska kunna fortgå även efter 2022, förutsatt att kommunerna avsätter eventuellt framtida statsbidrag till uppdraget.

Fackliga kontakter:
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, SACO.dalarna@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Kommunal: kommunal.centralt@regiondalarna.se

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: