Projektledare till framtidens vårdbehov

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Vi söker en projektledare som kan leda och hålla ihop två områden som är centrala för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Vårdplatser
Du ska leda ett arbete med vårdplatser som motsvarar patientbehoven i Region Dalarna, med syftet att ge rätt vård på rätt vårdnivå och instans genom vårdkedjan. Arbetet är en viktig del i omställningen till nära vård, och kommer att innebära att nya arbetssätt utvecklas och implementeras såväl på sjukhusen som i samarbete med kommunerna. I uppdraget kommer du att arbeta med verksamhetsföreträdare, medarbetare med olika professioner samt stödfunktioner.

Översyn och prioritering av vårdutbud
Du ska också leda ett arbete med översyn och prioritering av regionens vårdutbud. Arbetet ska utmynna i en "vårdkarta" som ska utgöra ett underlag för styrning av Hälso-och sjukvården och tydliggöra vilken vård som ska erbjudas inom länet och vilken vård som ska köpas externt. Arbetet sker tillsammans med flera andra stödverksamheter och sker i dialog med verksamhetsföreträdare.

Din organisatoriska hemvist är avdelning God nära vård som tillhör Ledningsstöd och strategi i Hälso- och sjukvården. Ledningsstöd och strategi har till uppgift att samordna de funktioner som stödjer hälso- och sjukvården samt stödja den politiska ledningen så att mål och inriktningen för Hälso- och sjukvården uppnås. Här finns även avdelningar för smittskydd och vårdhygien, patientsäkerhet, kunskapsstyrning, samordning med kommunal hälsa och välfärd, produktion och tillgänglighet samt stabstöd för utredning och administration.

Projektanställning är under 1 år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Vi vill också gärna att du har kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård och dess system och arbetssätt, samt utbildning eller förvärvad kunskap inom förändringsledning/förbättringskunskap.

Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av projektledaruppdrag och/eller självständigt drivit förbättringsarbete, erfarenhet av chef-och ledarskap eller att stödja och leda andra.

Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person vill vi att du är trygg, engagerad och målmedveten och att du trivs med att leda i förändring. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att fånga delar och helheten i komplexa sammanhang. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, personlig lämplighet och erfarenhet av liknande arbete.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: