Psykolog, Samtalsmottagning barn och unga / MBHV Ludvika/Smedjebacken

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Samtalsmottagningen Barn och unga finns i Ludvika och Smedjebackens kommun sedan februari 2013. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Region Dalarnas övriga primärvård, specialistverksamheter samt kommunernas skola och socialtjänst. Samtalsmottagningen Barn och unga har två och en halv tjänst. Där arbetar i dagsläget tre psykologer på 50 % samt en socionom/samtalsterapeut 100 %. Psykologerna har resterande del av sina tjänster inom MBHV.

Samtalsmottagningen Barn och unga har i dagsläget lokaler på Ludvika lasarett samt i Smedjebacken. För tjänsten inom MBHV finns vi på Familjecentralen VillGott i Ludvika samt på Vårdcentralen i Smedjebacken. Det pågår planering för nya lokaler efter årsskiftet till en samlad barn- och ungdomshälsa.

Regionen erbjuder arbete utifrån flextid och friskvårdsersättning. Resor i tjänsten görs på arbetstid med regionens pool-bilar. Vid nyanställning i Ludvika och Smedjebackens kommun finns en inflyttarservice via organisationen Samarkand. Samarkand kan erbjuda tjänsten Jobb åt båda och därmed erbjuda ett stöd när det gäller att hitta arbete eller annan sysselsättning till medflyttande partner

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta 50% med barn/ungdomar 0-17 år samt deras familjer inom Samtalsmottagning Barn och unga. Resterande del av tjänsten 50% kommer du att möta barn 0-6 år samt blivande och nyblivna föräldrar i mödra- och barnhälsovården. Vi medverkar i olika samverkansform mellan region och kommun, barnhälsoteam och konsultationsteam 7-17 år.

Samtalsmottagningen Barn och unga ligger under primärvården som ansvarar för att ge behandlingsinsatser till barn och unga med lättare och medelsvår psykisk ohälsa. BUP har ansvar vid medelsvår och svår psykisk ohälsa. Till oss kan familjer vända sig för att få hjälp vid exempelvis stress, oro, ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Äldre tonåringar kan själva ta kontakt med mottagningen utifrån egna frågeställningar och behov. Vårt uppdrag är att via bedömning förtydliga barns, ungdomars och familjers behov av hjälp och stöd samt bedriva samtalsbehandling. Arbetet innebär även samverkan med kommun, som skola och socialtjänst, samt andra aktörer inom sjukvården när behov finns.

Arbetsuppgifter inom Mödra- och barnhälsovården handlar delvis om föräldrastödsamtal, rådgivning och bedömning av barns utveckling där vi även genomför basutredningar inom BVC. Till arbetsuppgifterna hör även att erbjuda BVC-sjuksköterska och barnmorskor konsultation i grupp. Vi planerar att återinföra psykologmedverkan i föräldragrupper.

Fördelningen mellan kommunerna när det gäller din arbetstid är 80 % i Ludvika och 20 % i Smedjebacken. Vi har ett upplägg där vi sitter en dag i veckan var i Smedjebacken. Vi har regelbunden handledning i KBT och vi träffas i teamet varje vecka för gemensam konferens.

Kvalifikationer

Du är legitimerad psykolog. Önskvärt med KBT-inriktning

Meriterande med kunskap i utvecklingspsykologi, diagnostik, systemisk/ familjeteori samt nätverksarbete. Det är önskvärt att du har erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar samt deras familjer och erfarenhet av arbete inom MBHV.

Då ditt arbete är självständigt bör du vara van att ta eget ansvar och själv strukturera ditt arbete. Personliga egenskaper av betydelse är förmåga till samverkan och samarbete såväl i som utanför teamet. Det är positivt om du har intresse för utvecklingsfrågor, exempelvis gruppbehandling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.