Psykolog till Kris-och traumamottagningen i Borlänge

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av vår Kris- och traumamottagning för asylsökande och flyktingar, placerad i Borlänge.

Vårt aktuella uppdrag är att erbjuda vård och behandling till personer som är flykting eller asylsökande och som är traumatiserade av händelser i samband med krig, tortyr eller annat samhälleligt våld.

Vi erbjuder just nu traumabehandling till personer från 15 års ålder, som traumafokuserad terapi, individuellt, i grupp eller familjevis. Vi arbetar också för att ha uppdaterad kunskap och främja den transkulturella specialistvården inom Region Dalarna. Vår mottagning utgör ett stöd till andra i Regionen som möter dessa människor i sitt arbete, både vad det gäller arbetssätt men också förståelse för kulturella aspekter.

Kris- och traumamottagningen, som har ett länsuppdrag, är en självständig enhet inom Allmänpsykiatriska kliniken (APK). APK består även av en akutmottagning, fem allmänpsykiatriska avdelningar, LARO-mottagning och ätstörningsenhet och könsdysfori. Mottagningen har genomgått en fantastisk utveckling sedan starten 2016 tack vare engagerade medarbetare och organisation. Nu står vi inför en ny fas i utvecklingen nämligen att utöka uppdraget till hela befolkningen i Dalarna, därför du behövs här hos oss om du önskar påverka utvecklingen där du jobba.

Som psykolog arbetar du självständigt med bedömning och behandling, men med stöd av och ibland tillsammans med, övriga teammedlemmar. Du kommer att erbjudas handledning av meriterade handledarutbildade psykoterapeuter och vidareutbildning efter behov.


Bemanningen på Kris- och traumamottagningen består av tre psykologer, en socionom/terapeut, en sjuksköterska/samtalsterapeut, en sjukgymnast på deltid, en medicinsk sekreterare på deltid och psykiatriker som konsult. En av psykologerna har förutom det kliniska arbetet, även uppdraget som avdelningschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med bedömning och psykologisk behandling av personer som är traumatiserade.

Goda kunskaper om kris- och traumabehandling är önskvärt. Att kunna möta traumatiserade personer är meriterande liksom erfarenhet av att möta personer från andra kulturer och förståelse för olika kulturella sammanhang.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Körkort är önskvärt.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: