PTP-psykologer till Region Dalarna, 8 fasta platser

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett omtyckt PTP-program med hög kvalité och fasta PTP-platser! Vi erbjuder nu vår nionde omgång med fasta PTP-platser inom psykiatri och primärvård. PTP-psykologerna får möjlighet att följas åt under hela året, och efter ett halvår kommer ytterligare PTP-kollegor att börja.

Region Dalarnas PTP-program har funnits i nuvarande tappning sedan 2009. I programmet ingår regelbundna seminarier och gruppdiskussioner för PTP-psykologerna och handledarträffar för handledarna. Genom föreläsningar, studiebesök och auskultationer får du goda möjligheter till en bred insyn i regionens olika verksamheter, även där vi inte har PTP-platser.

Programmet har fått högt betyg från de PTP-psykologer som avslutat sin tjänstgöring.

Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att specialisera dig inom verksamheten där du är anställd samtidigt som arbetsuppgifterna planeras utifrån att du ska få en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta både individinriktat och övrigt psykologarbete, enligt föreskrifter från Socialstyrelsen.

Du får stöd av din handledare och chef som finns inom den verksamhet där du är anställd.

PTP-psykologerna följs åt under året
Alla PTP-psykologer samlas för en gemensam introduktion tillsammans med studierektor, handledare och chefer. Du har god möjlighet att lära känna de andra PTP-psykologerna i och med att ni träffas en gång i månaden. Det brukar bli ett sammansvetsat gäng där ni kan finna gemenskap och stöd i varandra.

Vi har kvalitetssäkrat PTP-platserna
Vi erbjuder endast kvalitetssäkrade PTP-platser. Det innebär att din arbetsplats måste uppfylla särskilda kvalitetskriterier för att ta emot PTP-psykologer. Under PTP-perioden finns vår studierektor nära till hands för att säkerställa en hög kvalitet på programmet och bidra med stöd och råd.

Läs gärna mer på vår hemsida www.regiondalarna.se/ptp

Kvalifikationer

För att vara behörig sökande till en PTP-plats ska du kunna uppvisa examensbevis senast vid tillträdesdagen i början av februari 2023.

Som PTP-psykolog har du rätt till alla förmåner för anställda i Region Dalarna. Bland annat erbjuder vi egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård (2000 kr/år). Du har möjlighet att simma gratis vid utvalda simanläggningar runt om i Dalarna. Vi har flera aktiva personalklubbar, bland annat inom idrott, friskvård och konst. Vi erbjuder även förmånliga priser på biljetter inom kollektivtrafiken.

Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda möjligheter till fast anställning inom flera olika specialiteter.

Vi söker PTP-psykologer till följande verksamheteter:
. Samtalsmottagningen för barn och unga/MBHV, Ludvika
. Vuxenpsykiatriska mottagningen, Borlänge
. Vuxenpsykiatriska mottagningen, Avesta
. Barn- och ungdomshabiliteringen, Falun
. Barn- och ungdomshabiliteringen, Borlänge
. Länsvuxenpsykiatriska kliniken behandlingsteamet, Falun-Säter
. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Mora
. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Borlänge

Ange vilken eller vilka platser du är intresserad av i din ansökan. Rangordna 1-3. Mer information om de olika platserna hittar du här: https://www.regiondalarna.se/ptp

Urvalsprocessen sker stegvis, via korta telefonintervjuer, digitala intervjuer samt verksamhetsintervjuer, under de närmsta veckorna efter sista ansökningsdatum. Telefonintervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: