Sem vik Sjuksköterska Avd 95 och Natt Allmänpsykiatriska kliniken Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns både i Säter och Falun. I Säter finns länets enda psykiatriska akutmottagning samt avdelning 90 och 95. I Falun finns beroendecentrum, en allmänpsykiatrisk avdelning, mottagning för ätstörningar, mottagning för ECT.

Avdelning 95 i Säter är en allmänpsykiatrisk avdelning med 18 platser för patienter med olika psykiatriska diagnoser och stort vårdbehov. Patienterna vårdas enligt HSL eller LPT. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare tillsammans i vårdlag. Vi eftersträvar ett personcentrerat bemötande och synsätt. Alla patienter får två kontaktpersoner som har ett särskilt omvårdnadsansvar. Säkerhetsrutinerna på avdelningen är tydliga, viktiga och väl inarbetade.

Nu söker vi semestervikarier så att våra duktiga sjuksköterskor kan få en välförtjänt semester!

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet. Vårdlaget består oftast av en sjuksköterska och en skötare under ett arbetspass, gemensamt ansvarar man för de patienter som ingår i vårdlaget. Sjuksköterskan är den som leder teamronden och ansvarar för att fördela arbetet under dagen i samråd med övriga i vårdlaget. Övriga arbetsuppgifter är samtal med patienter, anhöriga, vårdgrannar, SIP/vårdplaneringar, provtagningar och läkemedelshantering.

Avdelningen har en avdelningssamordnare som ansvarar för telefonen måndag-fredag, dagtid och utför vårdadministrativa uppgifter. Vårdsamordnare finns också, som ansvarar för avdelningens ÖPT-patienter och stöttar övriga sjuksköterskor vid kontakter med vårdgrannar.

APK Säter behöver också sjuksköterskor som kan jobba natt i sommar, då tillsammans med erfaren kollega. På natten ansvarar en sjuksköterska för avd 95 och avd 90 och en sjuksköterska för psykakuten. Nattetid finns alltid jourhavande specialistläkare på plats.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett intresse av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet.

Specialistutbildning i psykiatri samt erfarenhet av arbete inom psykiatri ses som meriterande.

Ansökan

Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Här kan du läsa mer om hur det är att vara semestervikarie hos oss.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, ska sökande delge arbetsgivaren utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här:  Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se)

Dela: