Sem vik Sjuksköterska Rättspsykiatriska kliniken Säter

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Välkommen att söka sommarvikariat hos oss på Rättspsykiatriska kliniken i Säter.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region-, och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Vårt uppdrag är att öka patienternas livskvalitet, förhindra återfall i brott, jobba för frivilligt deltagande i vården och att anpassa vården till patienternas individuella förutsättningar. I dagsläget har vi 78 vårdplatser uppdelat på 7 avdelningar.

Arbetsuppgifter

Avdelningspersonalen arbetar i vårdlag där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Du har således huvudansvaret för omvårdnadsplaneringar och att skapa struktur tillsammans med kontaktpersonerna på avdelningen samt att initiera till olika vardagliga aktiviteter och omvårdnadsuppföljningar.

Vårdlaget samarbetar med klinikens behandlingsteam bestående av; kurator, ÖRV-ansvarig, fysioterapeut, behandlingsassistent, rehabassistent, psykolog, arbetsterapeut och missbruksbehandlare. Teamet arbetar mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar ett hållbart liv utanför institution. En dag i veckan genomförs rond tillsammans med behandlingsteamet och halvårsvis genomförs en vårdplanering för varje patient som syftar till att uppnå målet med en hållbar utslussning i samhället.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri liksom erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team med patienten som en medaktör. Vi ser gärna att Du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Innan anställning sker kommer utdrag från belastningsregister och Kronofogdemyndigheten att begäras, samt att Du får genomgå ett drogtest.

Ansökan

Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Här kan du läsa mer om hur det är att vara semestervikarie hos oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, ska sökande delge arbetsgivaren utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här:  Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se)