Sem vik underläkare, Akut Medicin Geriatrik & Rehabilitering, Avesta

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Välkommen som Underläkarvikarie sommaren 2023 på Akut Medicin Geriatrik & Rehabilitering Avesta Lasarett - "Sveriges bästa underläkarskola". Avesta Lasarett är ett närvårdssjukhus med dygnet-runt-öppen Akutmottagning samt både öppen och sluten specialistvård inom Medicin, Geriatrik och Rehabilitering. Allt sammanhållet i en enda klinik!

Avesta Lasarett ligger sedan många år stadigt i den absoluta toppen på AT-rankingen och vår klinik är sedan många år en av landets allra högst rankade medicinkliniker vilket vittnar om det mycket goda utbildningsklimatet och kollegialt stöd, inte minst för våra mindre erfarna medarbetare. Vi har som målsättning att vara "Sveriges bästa underläkarskola".

Tjänsten som vikarierande underläkare på Avesta Lasarett består till största delen av avdelningsarbete på någon av våra 3 avdelningar. Tack vare den lilla storleken på sjukhuset kommer Du som ny medarbetare snabbt in i vår organisation, lokaler och själva arbetet. Närheten mellan sjukhus, primärvård och kommun skapar goda relationer och korta beslutsvägar. Vår tillgänglighet är hög och står sig bra i nationell jämförelse.

Avesta är en expansiv ort med ca 24 000 invånare som ligger i södra Dalarna vackert beläget vid Dalälven där både två Riksvägar och två järnvägsbanor korsas. Avesta Lasarett har som primärt upptagningsområde Avesta och Hedemora kommun men för akutverksamheten i praktiken även norra Västmanland. Det finns ett antal möblerade personalbostäder att hyra på lasarettsområdet utöver kommunala och privata lägenheter på stan förstås.

Kvalifikationer

Vill Du vara med och utveckla både Dig själv och oss sommaren 2023?

Du är läkarstuderande från termin 9 alternativt har läkarexamen. Skicka då in din ansökan och bifoga personligt brev, CV och helst ett par referenser (skriftliga eller mobilnummer) från relevanta arbeten eller klinisk tjänstgöring inom vården. Personliga egenskaper är för oss en prioriterad merit vid tillsättningen.

Varmt välkommen till oss!

Mer om vår verksamhet:
Vår klinik bedriver högkvalitativ närsjukvård med målsättning att vara en av Sveriges mest effektiva och patientsäkra kliniker. Ledorden är Patienten i fokus, Hög kvalitet och patientsäkerhet samt Attraktiv arbetsplats och vi strävar ständigt efter att kunna erbjuda bästa möjliga vård, samarbete och service till våra medborgare och patienter. Tack vare våra synnerligen duktiga och engagerade medarbetare är vi en god bit på väg men vi vill alltid fortsätta förbättra oss och utvecklas vidare. Vi arbetar med både akut och planerad vård dygnet runt inom flera medicinska bas- och subspecialiteter vilket ger god bredd i vår kompetens. Vi har 45 vårdplatser fördelat på 3 avdelningar och en omfattande mottagningsverksamhet. Klinikens akutmottagning med ca. 20 000 patientbesök/år har bland de kortaste vänte- och vistelsetiderna i landet. Patienterna fördelas på två huvudsakliga jourlinjer; akutläkarjouren, som alltid bemannas av en legitimerad läkare, och medicinjouren som till stor del bemannas av våra AT-läkare.

Tillsättningen planeras bli klar under oktober månad.

Övrigt

Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: