Sjuksköterska Avd 27/ AVA Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Välkommen till Avd 27 och AVA!

På kardiologkliniken/AVA arbetar vi för en omväxlande och stimulerande arbetsplats med patienten i fokus. Personal inom kliniken roterar mellan AVA och avd 27 och vi värdesätter kunskapsförmedlingen mellan avdelningarna. Det bästa av två världar, specialiserad kardiologi och allmän och bred kunskap inom många olika grenar.

Avdelning 27 är en specialistklinik för patienter med hjärtsjukdomar och avdelningen fyller en länsfunktion för omhändertagandet av komplicerade fall. Inom Hjärtcentrum Falun finns kranskärlsröntgen med akut PCI-verksamhet, och vi arbetar i nära samarbete med hjärtmottagningen där bland annat ultraljud, Arbets- EKG, el konverteringar samt pacemaker- ICD- och CRT operationer utförs.

Akutvårdsavdelningen är i grunden en relativt liten enhet med 6 vårdplatser för patienter med akuta sjukdomstillstånd inom huvudsakligen intermedicin, ortopedi, kirurgi, kardiologi och infektionssjukdomar. Avdelningen fungerar som utrednings-och observationsavdelning för patienter som behöver kortare sjukvårdande insatser, eller där utredning och observation krävs för att kunna fastställa diagnos.

Arbetstiderna är dag/kväll/natt, vardagar och helger efter individuell schemaplanering.
Vid en anställning på kardiologen avd 27 börjar du antingen på avd 27 eller AVA. Utifrån om du har tidigare erfarenheter av yrket eller är relativt ny i din yrkeskarriär anpassas inskolningen individuellt och vi erbjuder alla, oavsett tidigare erfarenhet att ta del av vårat kliniska fortbildningsprogram där utbildningarna syftar till att stärka och fördjupa kunskaperna inom kardiologins alla delar. På kliniken arbetar vi utifrån en kompetensutvecklingsmodell som vägledning och stöd, vid medarbetarsamtal och vid nyanställningar för att alla skall få bästa möjliga förutsättning på arbetsplatsen och i yrket.

Varje månad hålls intern fortbildning till all personal av läkare och sjuksköterskor på kliniken.

Varmt välkommen till oss!

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med examen från hälso-och sjukvårdsprogrammet.
Meriterande är tidigare erfarenhet inom akutsjukvård/hjärtsjukvård samt kurser/ VUB inom kardiologi och akutsjukvård.

Personliga egenskaper:
Du bemöter andra med ett professionellt förhållningssätt, skapar förtroende och tar hänsyn till andra. Flexibilitet är en viktig egenskap då situationer snabbt kan förändras, från omvårdnad i lugnare skede till akuta händelser och du besitter en förmåga att agera lugnt och kontrollerat även under pressade arbetsförhållanden. Du är organiserad och strukturerad, samverkar i det interprofessionella teamet men kan även arbeta självständigt.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Vi arbetar för en drogfri och hälsosam arbetsmiljö. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi drogtest vid alla nyanställningar. Vi har även krav på att du är fullt vaccinerad mot covid-19 och kommer att kontrollera ditt vaccinationsbevis innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: