Sjuksköterska avd 90 APK Säter, arbete var 3:e helg

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd.

Klinikens enheter finns både i Falun och Säter, och består av en akutmottagning, tre psykiatriska vårdavdelningar, enhet för missbruks-och beroendevård samt en mottagning för patienter med ätstörningar.

På avdelning 90 i Säter vårdas patienter med allvarliga psykiatriska symptom som har behov av intensiv omvårdnad och övervakning, t ex vid psykoser och maniska skov. En stor del av patienterna vårdas enligt LPT. Avdelningen har 10 vårdplatser och en hög bemanning dygnet runt.

Hos oss får du möjligheten att ge psykiatrisk omvårdnad inom psykiatrins breda spektrum. Här möter du allt från affektiva syndrom, psykoser, personlighetsstörningar, neuropsykiatrisk problematik, missbruk och beroende, ångestproblematik, ätstörningar till dissociativa tillstånd. Till oss kommer patienter med stort vårdbehov.

Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans med kontaktmannaskap, och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog och arbetsterapeut. Alla patienter får två Kontaktpersoner som har ett särskilt omvårdnadsansvar under vårdtiden. Som sjuksköterska är samtal, med patienter, anhöriga och vårdgrannar, en viktig arbetsuppgift. Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet. En Vårdsamordnare har hand om avdelningens ÖPT-patienter och stöttar övriga sjuksköterskor vid kontakter med vårdgrannar.

Personalen är våra viktigaste redskap och du får kvalificerad handledning och goda möjligheter till fortbildning.

I tjänsten ingår arbete på kvällar och helger men inte nätter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är Leg sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri eller grundutbildning i psykoterapi är meriterande.

I dina meriter ser vi gärna att Du har erfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatrin. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: