Sjuksköterska det närmaste superhjälte man kan komma...

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vill du vara med vid omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och flytt av jourmottagning från Säter till Falun med syfte att stärka patientsäkerheten för de svårast psykiskt sjuka? Samsjuklighet är vanligt förekommande hos de patienter som söker akut psykiatrisk vård. Förgiftningsproblematik och dålig fysisk hälsa bidrar till att det totala vårdbehovet ökar och patientsäkerheten stärks om vi får närmare till den somatiska vården. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård samt specialistvård för patienter med ätstörningar. Vi är en klinik där både patienter och medarbetare står i fokus. Vi strävar efter att tillsammans skapa en personcentrerad vård av hög kvalitet. Vår vision är att ge patienterna bästa möjlighet att tillfriskna och undvika onödig tid inom slutenvården. Visionen innefattar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas inom sin yrkesroll och som person. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet samt med regelbundna utbildningar. Vi söker nu sjuksköterskor för arbete på den allmänpsykiatriska kliniken i Falun avd 60 och/eller avd 65.

- På avd 60 vårdas patienter pga olika psykiatriska tillstånd. Avdelningen har 16 vårdplatser fördelat på två vårdlag. Patienter med svår somatisk samsjuklighet vårdas här nära den somatiska akutsjukvården. Avdelningen erbjuder brukarstyrd inläggning, ECT behandling samt det strukturerade återhämtningsprogrammet -Steg mot återhämtning.
- Avd 65 är en del av beroendecentrum. Avdelningen har 14 vårdplatser och en egen akutmottagning specialiserad på beroendevård där behandlingen i huvudsak är inriktad på abstinensbehandling av riskabstinenser. Avdelningen arbetar med ett motivationsprogram som bidrar till att motivera patienterna till att genomföra en förändring gällande sin substansberoendeproblematik. Till Beroendecentrum hör en LARO mottagning för patienter med opioidberoende

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska, önskvärt är om du har vidareutbildning inom psykiatri eller annan lämplig vidareutbildning.
Vi söker engagerade medarbetare med ett genuint intresse för att vårda och behandla patienter med psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproblem. Du bör ha förmågan att möta människor i en utsatt situation. Är du intresserad av samarbetsfrågor, kan ta eget ansvar och egna initiativ så är det dig vi söker.

Mer om vår verksamhet:
På båda avdelningarna arbetar man i team kring patienten bestående av skötare, sjuksköterska och läkare. Tillgång finns till kurator, psykolog och arbetsterapeut genom klinikens behandlingsteam. Gott samarbete med kommunernas socialtjänst, primärvården och psykiatrins öppenvård är en framgångsfaktor i arbetet. Hos oss på psykiatrisk kliniken får man möjlighet att vårda människan utifrån ett holistiskt helhetsperspektiv där personalen som ett team möter de utmaningar som finns kring människor som befinner sig i en akut kris. Vi erbjuder vår personal handledning och introduktion utifrån individens behov.

Citat från sjuksköterska, allmänpsykiatriska kliniken Falun:
"Det handlar om att bygga upp ett förtroende. Man får verkligen använda alla sina kunskaper. Det är ett stimulerande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Man lär sig ständigt nya saker och det är utvecklande. Det bästa med jobbet är patientmötena och möjligheten att få bidra till stabilitet och tillfrisknande vilket gör oss stolta över våran arbetsplats och bidrar till att vi trivs så bra".

Arbetstiderna består av dag/kväll och var 3:e helg. Möjlighet finns att rotera mellan klinikens verksamheter. Låter detta intressant och du önskar mer information är du välkommen att ansluta till våran informationsträff via TEAMS 211021 Kl 19:00. Deltar gör avd 60 & 65 enhetschefer. Anmäl dig till linn.a.andersson@regiondarna.se.

Vad säger du, vill du bli vår nästa kollega och viktig medlem i vårat härliga team? Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: