Sjuksköterska Dialysmottagning och Medicinsk dagvård Avesta lasarett

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Dialysmottagning och Medicinsk dagvård är för närvarande belägna på samma enhet, som även inkluderar Endoskopimottagning.

Dialysverksamheten handhar endast bloddialyspatienter och har öppet måndag-lördag. Patienterna har sina återkommande behandlingsdagar 3 ggr per vecka. Arbetet innebär mycket teknisk vård, patientobservation samt omvårdnad efter behov.

Medicinsk dagvård har öppet måndag-fredag och handhar klinikens egna patienter som är i behov av infusionsbehandling över dagen, utför behandlingar av patienter i samarbete med mottagningar i Falun, såsom blod- lung/allergi- och neurologmottagningen samt mottar patienter på remiss från primärvården.

På enheten finns fasta sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar växelvis i verksamheterna samt alternerande läkare. Alla sjuksköterskor tjänstgör i dialysverksamheten och en del även på den medicinska dagvården och undersköterskor i dialys- och endoskopiverksamheten. I dialysverksamheten samarbetar båda yrkeskategorierna och sjuksköterskor sinsemellan, men innebär ändå stort eget ansvar och självständigt arbete.

För Medicinsk dagvård avsätts 1 sjuksköterska per dag med eget ansvar för mottagningens patienter. Den största delen av arbetstiden är förlagd i dialysverksamheten.
I nuläget sökes sjuksköterska för dialysverksamheten, men Medicinsk dagvård kan bli aktuellt i ett senare skede.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Dialyserfarenhet meriteras.

För arbete på enheten bör Du vara intresserad av både teknik och omvårdnad samt ha god förmåga till patientkontakt och trivas med att lära känna patienterna. Du bör också trivas med att arbeta både i lag och självständigt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: