Sjuksköterska Kombinationstjänst Dagvård onkologi/Avd 34 Falun

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

På avdelning 34 möter du barn och ungdomar mellan 0-18 år med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Vi är det "lilla sjukhuset" i det stora, vilket innebär att barn med diagnoser inom många olika områden som medicin, kirurgi och ortopedi vårdas på avdelningen. På dagvården dit de flesta barn med onkologiska diagnoser kommer arbetar du i ett litet team med 3 ssk och 4 läkare. Där möter du barn med olika onkologiska diagnoser och ger behandlingar och omvårdnad. På kliniken finns också lekterapi och lekterapeuter.

Arbetsuppgifter

Vad kan vi erbjuda dig?

Du får en individuellt anpassad inskolningsplan beroende på dina tidigare erfarenheter. Vi lägger stor vikt på kompetensutveckling och har regelbunden internutbildning inom olika aktuella områden.

På avdelning 34 tillämpar vi individuellt schema där du kan vara med och påverka dina arbetstider utifrån verksamhetens behov. På dagvården arbetar du dagtid måndag till fredag. Du kommer att arbeta 50 % på avd. 34 och 50% på dagvården enligt en plan vi lägger upp tillsammans.

Vi arbetar i vårdpar tillsammans med läkare, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Tjänsten innebär tillsvidareanställning heltid varav 50% dagvård och 50% avd 34. 


Kvalifikationer

Krav:

Legitimerad sjuksköterska.

Meriterande:

Tidigare arbete inom barnsjukvård och /eller onkologi. Specialistutbildning inom Hälso-och sjukvård för barn och ungdom.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet. Det innebär att du inte behöver ha all kunskap från början. Om du har viljan och intresset så hjälper vi dig att bygga upp en erfarenhet gällande vården av barn och ungdomar.


Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, ska sökande delge arbetsgivaren utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här:  Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se)

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: