Sjuksköterska Rättspsykiatriska kliniken Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Förvaltningen består av fem divisioner: primärvård, psykiatri, kirurgi, medicin och medicinsk service. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vår spännande verksamhet och delar vår ambition att erbjuda en god vård på lika villkor.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. I dagsläget har vi 76 vårdplatser uppdelat på 7 avdelningar. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Hos oss får Du ett meningsfullt arbete där du jobbar med hela människan och kan göra skillnad. Är du intresserad men lite osäker på vad arbetet innebär så finns möjlighet att få hospitera på kliniken. På rättspsykiatriska kliniken pågår ett förbättringsarbete kring vårdprocessen samt införande av mer vård- och behandlingsinsatser, vilket du kommer att vara en stor del i att handleda, utveckla och organisera.

Rättspsykiatrins uppdrag är:

  • Att öka patientens hälsa/livskvalitet och skapa rätt förutsättningar för att inte återfalla i brottslighet.
  • Att patienten ska acceptera och frivilligt delta i vård och behandling.
  • Att anpassa vården individuellt utifrån patientens behov av stöd att hantera sin vardag/sjukdom och som gagnar patientens återhämtning.


Arbetsuppgifter

Avdelningspersonalen arbetar i vårdlag där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Du har således huvudansvaret för omvårdnadsplaneringar och att skapa struktur tillsammans med kontaktpersonerna på avdelningen samt att initiera till olika vardagliga aktiviteter och omvårdnadsuppföljningar.

Vårdlaget samarbetar med klinikens behandlingsteam bestående av; kurator, ÖRV-ansvarig, fysioterapeut, behandlingsassistent, rehabassistent, psykolog arbetsterapeut och missbruksbehandlare. Teamet arbetar mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar ett hållbart liv utanför institution. En dag i veckan genomförs rond tillsammans med behandlingsteamet och halvårsvis genomförs en vårdplanering för varje patient som syftar till att uppnå målet med en hållbar utslussning i samhället.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • är legitimerad sjuksköterska
  • har god samarbetsförmåga och vill jobba i team med patienten som en medaktör.
  • är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Innan anställning sker kommer utdrag från belastningsregister och Kronofogdemyndigheten att begäras, samt att Du får genomgå ett drogtest.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.