Sjuksköterska till LARO mottagningen, Beroendecentrum i Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård samt specialistvård för patienter med ätstörningar. Vi är en klinik där både patienter och medarbetare står i fokus. Vi strävar efter att tillsammans skapa en personcentrerad vård av hög kvalitet. Vår vision är att ge patienterna bästa möjlighet att tillfriskna och undvika onödig tid inom slutenvården. Visionen innefattar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas inom sin yrkesroll och som person. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet samt med regelbundna utbildningar. Beroendecentrum består av slutenvårdsavdelning 65 med 14 vårdplatser och en egen akutmottagning kopplat till vårdavdelningen. Tillsammans med LARO mottagningen (Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opioidberoende) utgör dessa enheter Beroendecentrum.

Du kommer att arbeta som sjuksköterska vid LARO mottagningen Falulasarett. Det innebär läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Syftet med behandlingen är att personer som är beroende av opioider ska kunna upphöra med sitt missbruk och via behandlingen få en förbättrad hälsa och social situation.

Gott samarbete med kommunernas socialtjänst, primärvården och psykiatrins öppenvård är en framgångsfaktor i arbetet. På mottagningen arbetar avdelningschef, sjuksköterskor, skötare, kurator, psykolog och läkare som ett team kring patienterna. Gott samarbete med kommunernas socialtjänst, primärvården och psykiatrins öppenvård är en framgångsfaktor i arbetet.

Arbetstid: Dagtid lämpligen mellan 7:00-15:30, viss flexibilitet finns.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska och önskvärt är att du har vidareutbildning inom psykiatri eller beroendevård.

Erfarenhet krävs. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att vårda och behandla patienter med missbruks- och beroendeproblem, samt har kunskap om psykiatriska sjukdomar i kombination med beroendeproblematik.

Det är viktigt att du som person är självgående och trygg i din roll som sjuksköterska. Du bör särskilt vara intresserad av samarbetsfrågor, kunna ta stort eget ansvar och ta egna initiativ.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: