Sjuksköterska till Rättspsykiatriska kliniken i Säter

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället? Nu har du chansen att prova på ett spännande arbete som sjuksköterska på Rättspsykiatriska kliniken i Säter! i står inför spännande utmaningar och hos oss har du möjlighet att bli en del av det team som möter och löser dessa utmaningar. Vi arbetar med en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom rättspsykiatrin samt att utveckla och kvalitetssäkra vård och behandlingsinnehållet i verksamheten.

Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du jobbar med hela människan och kan göra skillnad. På Rättspsykiatriska kliniken pågår ett förbättringsarbete kring vårdprocessen samt införande av mer vård- och behandlingsinsatser, vilket du kommer att vara en stor del i att handleda, utveckla och organisera.

Behandling inom rättspsykiatrin är teambaserad, där vårdplanen beskriver planering, genomförande och uppföljning för den enskilda patienten. Teamet arbetar mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar en hållbar utslussning och ett hållbart liv utanför institution. På avdelningarna arbetar erfarna sjuksköterskor och skötare tillsammans i vårdlag där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Du har således huvudansvaret för t ex ronder, vårdplaneringar och omvårdnadsplaneringar, för att skapa struktur tillsammans med kontaktpersonerna på avdelningen samt att initiera till olika vardagliga aktiviteter och omvårdnadsuppföljningar. Vårdlaget samarbetar även med klinikens Behandlingsteam bestående av kurator, ÖRV-ansvarig, fysioterapeut, behandlingsassistent, rehabassistent, psykolog, arbetsterapeut och missbruksbehandlare.

Är du intresserad men osäker på vad arbetet kan innebära för dig så finns möjlighet att få hospitera på kliniken.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god samarbetsförmåga och som vill jobba i team med patienten som en medaktör. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om verksamheten:
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Vårt uppdrag är att öka patientens livskvalitet, förhindra återfall i brott, jobba för frivilligt deltagande i vården och att anpassa vården till patientens individuella förutsättningar. I dagsläget har vi 70 vårdplatser uppdelat på 6 avdelningar, men kommer under första delen av 2022 att öppna ytterligare en avdelning.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: