Sjuksköterskor till barnavdelning (avd 34), Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Barn och ungdomsmedicin Dalarna är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård och dagvård där pediatrikens olika subspecialiteter är representerade. På avdelning 34 vårdas barn med medicinska, kirurgiska och ortopediska diagnoser. Barn och ungdomsmottagningar finns i Falun och Mora.

Vi erbjuder ett stimulerande sjuksköterskearbete med omväxlande arbetsuppgifter där du ingår i det multiprofessionella team som skapas för barnet och familjen.

Som sjuksköterska på avdelning 34 är du omvårdnadsansvarig för barnet och en viktig person i teamet runt barnet och familjen. I teamet kan även undersköterskor, läkare, kuratorer, dietister, fysioterapeut, arbetsterapeut och lekterapeut ingå beroende på behovet i enlighet med patientcentrerad vård.

Att vara kompetent inom barnsjukvård och omvårdnad är viktigt för oss och vi jobbar ständigt med omvårdnadsutveckling. Vi är en kompetent personalgrupp med högt i tak som värderar gott samarbete och att lösa arbetsuppgifter tillsammans.

Arbetstiden planerar du själv dag/kväll/natt/helg.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska.

Specialistutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom stresstålighet och flexibilitet.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: