Sjuktransportör till Sjuktransportenheten Ambulanssjukvården Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Sjuktransportenheten vid Ambulanssjukvården i Falun ingår i Ambulanssjukvården Dalarna som är en länsklinik med 11 ambulansstationer, från Särna i norr till Avesta i söder. Vår verksamhet kännetecknas av hög kompetens och kvalité där patientens bästa är i fokus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en god ambulanssjukvård som är patientsäker och kunskapsbaserad för alla som bor och vistas i vårt län.

Ambulanssjukvårdens ledord är Delaktighet - Engagemang - Framåtperspektiv - Helhetssyn. Vår vision är att vara ledande inom svensk Ambulanssjukvård!

Arbetsuppgifterna inom sjuktransportenheten innebär att utföra liggande sjuktransporter mellan vårdinrättningar, mellan bostad och vårdinrättning och mellan vårdinrättning och bostad. Man har också ett nära samarbete med ambulanssjukvården och kan komma att samverka vid ett flertal uppdrag. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar till stor del självständigt men teamarbete förekommer med andra sjuktransportörer eller med ambulansbesättningar i samband med lyft och förflyttningssituationer och samverkanslarm.

På vår station i Falun arbetar cirka 10 medarbetare inom sjuktransportenheten som bemannar en tvåskiftsbil alla dagar i veckan samt två dagbilar måndag till fredag. Stationen kommer från och med hösten 2022 att ansvara för en transportresurs med 28 sittande och 4 liggande platser för transport mellan Falu lasarett och utomlänsvård söderut.

Totalt arbetar cirka 50 personer vid stationen, det finns två dygnsambulanser som bemannas alla dagar i veckan samt en dagbil som bemannas måndag till fredag. Stationsbyggnaden i Falun inrymmer även verksamhetsledningen för Ambulanssjukvården Dalarna, utbildnings- och utvecklingsdel samt träningsrum. Här har vi ett gott arbetsklimat och vi månar om varandra.

Vi arbetar med individuell schemaplanering och arbetet innebär tjänstgöring både dag, kväll och helg.

Kvalifikationer

Krav:
- Undersköterskeutbildning alt. Ambulanssjukvårdarutbildning.
- Körkortsbehörighet lägst klass B
- Du ska vara godkänd enligt ambulanssjukvården Dalarnas riktlinjer för sjuktransport gällande anställningstester och introduktionsutbildning.
- Simkunnighet 200 m, intyg krävs

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du kan arbeta självständigt och klara av stressade situationer men trivs också att arbeta i team och bidra med dina kunskaper till ett bra arbetsklimat.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: