Skötare tv avd 90 Säter APK Falun/Säter

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns både i Säter och Falun.

Avdelning 90 i Säter har en hög bemanning dygnet runt, då avdelningens huvuduppgift är att vårda patienter som är inskrivna under LPT, patienter som har allvarliga psykiska symtom där det finns risk för att hen skadar sig själv eller andra. Vi är en länsavdelning med hela länet som upptagningsområde och är länets psykiatriska intensivvårdsavdelningen i regionen. Vi vårdar många patienter med ett stort vårdbehov och komplex psykiatrisk sjukdom.

Som skötare kommer du att arbeta närmast patienten och i ditt arbete ingår exempelvis daglig omvårdnad, kontroll av vitala parametrar, stödsamtal, aktiviteter/social träning samt dokumentation i TakeCare (Region Dalarnas datajournalsystem). Ditt arbete anpassas efter varje patients unika behov, som kan variera under behandlingstiden.

Tillsvidareanställning på heltid enligt schema, dag med kvälls- och helgtjänstgöring.

Kvalifikationer

Krav:
Du har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning.

Meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom hälso och sjukvård och erfarenhet från aktuell avdelning.
- Från tidigare Vård- och omsorgsprogrammet fördjupningen Psykiatri och Samhällsbaserad psykiatri.

För att du ska trivas hos oss har du förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är trygg i din yrkesroll och har mod att agera i pressade situationer. Som person är du lugn, nyfiken, empatisk, har en öppenhet för samarbete för att skapa en god stämning samt att hjälpa andra. Förmåga att dela med sig och ta tillvara sina kollegors kompetens är något vi värdesätter högt. Du kan skilja på det personliga och professionella och har lätt för att se möjligheter i förändringar.

God samarbetsförmåga är av yttersta vikt, ett positivt och professionellt förhållningssätt samt ett gott bemötande gentemot patienter och arbetskamrater. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: